Print this page

Universitatea "Constantin Brâncuși" din Târgu Jiu

 

Adresa: Calea Eroilor Nr.30, Targu-Jiu, Gorj, Romania

Telefon: 0253.214307, Fax: 0253.215794 E-Mail: univ@utgjiu.ro Web: www.utgjiu.ro


CONCURS DE ADMITERE -  2016

Universitatea Constantin Brâncuși din Târgu Jiu


prelungește programul de înscriere până

vineri 16 eptembrie 2016 ora 16:00

 

Calendarul concursului de admitere va fi următorul:

02.09.2016 - 16.09.2016 - înscrierea candidaţilor;
16.09.2016 - afişarea rezultatelor parţiale;
17.09.2016 - depunere contestaţii;
17.09.2016 - soluționare contestații;
17.09.2016 - 20.09.2016 - confirmarea locurilor ocupate;
20.09.2016 - redistribuirea candidaţilor şi afişarea rezultatelor;
21.09.2016 - confirmare locuri după redistribuire, depunere contestaţii;
22.09.2016 - afişarea rezultatelor după redistribuire.
23.09.2016 - depunere cereri pentru ocuparea locurilor rămase neocupate şi confirmare.
23.09.2016 - afişare rezultate finale.


ANUNȚ


Sesiunea de admitere -septembrie 2016

 

CONCURS DE DOSARE
Perioada de înscrieri:02-14.9.2016

Locurile scoase la concurs pentru sesiunea septembrie 2016 LICENȚĂ
Locurile scoase la concurs pentru sesiunea septembrie 2016 MASTER

Afiș locuri admitere 2016-2017


 
Locurile scoase la concurs pentru sesiunea iulie 2016   LICENȚĂ
Locurile scoase la concurs pentru sesiunea iulie 2016  MASTER


LOCURI SCOASELA CONCURS PENTRU ADMITEREA LA A DOUA FACULTATE/
SPECIALIZARE/CONTINUARE DE STUDII SESIUNEA IULIE 2016

 

 

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE

Pentru studii universitare de licenţă, forma de învăţământ CU FRECVENŢĂ şi ID

Pentru studii universitare de masterat, forma de învăţământ CU FRECVENŢĂ

Pentru continuare de studii / a doua specializare

CALENDAR ADMITERE 2016

 

Prima sesiune se va desfășura în luna iulie. Pentru ocuparea locurilor rămase vacante se organizează o a doua sesiune în luna septembrie.

Regulament de organizare și desfășurare a admiterii la studiile universitare de licență și masterat pentru anul universitar 2016-2017 (pdf, 12.38 Mb)
Metodologie admitere 2016-2017 FIDD (pdf, 5.81 Mb)
Metodologie admitere 2016-2017 FSE (pdf, 2.54 Mb)
Metodologie admitere 2016-2017 FSJ (pdf, 1.46 Mb)
Metodologie admitere 2016-2017 FSEMP (pdf, 5.17 Mb)
Metodologie admitere 2016-2017 FSMC (pdf, 2.20 Mb)
Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de admitere la programele de formare psihopedagogică pentru anul universitar 2016-2017 (PDF, 3.43 Mb)

Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de admitere la studiile terțiare nonuniversitare în anul școlar 2016-2017 (PDF, 4.74 Mb)