Programul de studiu: Contabilitate şi Informatică de Gestiune


Competențe dobândite prin programul de studiu

Competenţe profesionale:

Competenţe transversale:

Locuri de muncă:

Cenzor; Comisar garda financiară; Consilier financiar-bancar; Expert contabil-verificator; Revizor contabil; Referent de specialitate financiar-contabilitate; Consultant bugetar; Administrator credite; Lichidator; Auditor intern; Analist preţ de revenire/costuri; Controlor de gestiune; Ofiţer bancar (credite, marketing, produse şi servicii bancare); Auditor intern în sectorul public; Analist; Consultant în informatică ; Administrator baze de date; Consilier/expert/inspector/referent/economist în gestiunea economică; Noi ocupaţii propuse pentru a fi incluse in COR: Inspector taxe şi impozite (studii superioare); Economist -contabil;