Adresa: Strada Grivitei, nr. 1, cod 210126, Tg-Jiu, Gorj

Telefon / Fax: 0253223188

Email: dppd@utgjiu.ro

Web: http://www.utgjiu.ro/dppd/
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic este o structură academică distinctă de profesionalizare în cariera didactică şi de cercetare ştiinţifică în domeniu.

În cadrul D.P.P.D. se realizează pregătirea studenţilor şi a absolvenţilor învăţământului superior cu diplomă de licenţă, care optează pentru profesia de cadru didactic, precum şi formarea continuă şi perfecţionarea pregătirii de specialitate, psihopedagogică şi didactico-metodică a profesorilor din învăţământul primar, preprimar, gimnazial, liceal şi postliceal.

D.P.P.D. se individualizează ca structură instituţională distinctă a Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Tg-Jiu prin:

Misiunea D.P.P.D. este profesionalizarea în cariera didactică, formarea iniţială, formarea continuă şi perfecţionarea personalului didactic din învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, liceal, postliceal şi superior.

Misiunea D.P.P.D. vizează trei direcţii:

Formarea studenţilor şi a absolvenţilor de învăţământ superior cu licenţă, pentru practicarea profesiei didactice se realizează în regimul activităţilor didactice opţionale.

Studenţii şi absolvenţii de învăţământ superior cu licenţă care optează pentru profesia didactică sunt obligaţi să participe la toate activităţile incluse în curricula D.P.P.D. privind formarea pentru profesia didactică.

Absolvenţilor D.P.P.D. li se eliberează certificat de absolvire pe baza căruia sunt abilitaţi să funcţioneze în calitate de cadre didactice, în învăţământul gimnazial, liceal, postliceal şi superior, potrivit legii.

Absolvenţii studiilor universitare pot ocupa posturi în învăţământ, cu condiţia parcurgerii si promovării programelor de studii psihopedagogice oferit numai de către Departamentele pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului Didactic (D.P.P.P.D.) din instituţiile de învăţământ superior acreditate, înfiinţate conform legii.

Certificarea pentru profesia didactică se obţine la două niveluri:
Metodologie de organizare și desfășurare a admiterii la programele de formare pshipedagogică pentru anul universitar 2018-2019 din cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic