MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
UNIVERSITATEA"CONSTANTIN BRÂNCUŞI"
din TÂRGU-JIU
UNIVERSITATE DE STAT, ACREDITATA INSTITUTIONAL
FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE

Tel. secretariat zi: 0253219241 Email: fsjdreptucb@gmail.com Pagina web: www.utgjiu.ro/fsj

Programele de studii universitare în domeniul științelor juridice funcţionează în cadrul Universității ,,Constantin Brâncuși,, din Târgu-Jiu din anul 1992, ca urmare a Hotărârii de Guvern nr. 288/1 iunie 1992 privind înființarea Universității din Târgoviște și a Universității ,,Constantin Brâncuși,, din Târgu-Jiu.
Programele de studii universitare de licenţă DREPT - învăţământ cu frecvenţă (IF) şi DREPT - învăţământ la distanţă (ID), precum şi programul de studii universitare de master CARIERĂ JUDICIARĂ - învăţământ cu frecvenţă (IF), organizate în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Juridice, formează specialişti în domeniul juridic, care pot activa în diverse domenii, având în vedere faptul că desfăşurarea activităţilor curente ale instituţiilor, atât din sectorul public, cât şi privat, impune existenţa unor specialişti care stăpânesc cunoştinţe din numeroase domenii ale dreptului.
Oportunităţi de carieră pentru absolvenţii programelor de studii din domeniul ştiinţelor juridice. Profesiilor clasice ale dreptului (judecător, procuror, avocat, notar, consilier juridic, executor judecătoresc, grefier) li se adaugă alte profesii ale dreptului solicitate în sectorul public sau privat (ex. secretari de consilii locale, funcţionari în diversele departamente ale administraţiei publice locale şi centrale, inspector fiscal, inspector bancar, inspector asigurări, agent vamal, agent imobiliar, administrator de firmă, mediator etc).


Totodată, absolvirea studiilor juridice oferă şi posibilitatea construirii unei cariere în domeniul diplomaţiei şi relaţiilor internaţionale.

(COMPETENȚE PROFESIONALE - Ocupaţii posibile conform COR).

În deplina concordanţă cu Carta Universității ,,Constantin Brâncuși,, din Târgu-Jiu, misiunea Facultăţii de Ştiinţe Juridice se defineşte pe trei paliere:


Alege înţelept!

ALEGE PROGRAMELE DE STUDII DIN

DOMENIUL ŞTIINŢELOR JURIDICE!

 

 

 

CONDUCEREA

Decan: Conf. univ. dr. Laura Magdalena TROCAN
Director Departament Ştiinţe Juridice şi Carieră Judiciară: Conf. univ. dr. Elena Giorgiana SIMIONESCU
Director Centrul Facultăţii de Ştiinţe Juridice pentru Invăţământ la Distanţă: Lect. univ. dr. Rodica PEPTAN
Secretar şef facultate: jr. Diana PĂUNESCU

INFORMAŢII
Telefon: +40/253 219241+40/253 219241
Fax: +40/253 219241+40/253 219241

Adresa: str. Victoriei, nr. 24
Tg-Jiu, Judetul Gorj, Romania
e-Mail fsjdreptucb@gmail.com