Fișă înscriere septembrie 2019 Masterat FSE

Fișă înscriere septembrie 2019 Masterat INGINERIE

ANUNȚ IMPORTANT! - Români de pretutindeni septembrie 2019


Locuri Români de pretutindeni septembrie 2019


Fișă înscriere septembrie 2019 Licență FSE


Fișă înscriere septembrie 2019 Licență INGINERIE

Fișă înscriere septembrie 2019 Licență FSEDAP

Fișă înscriere septembrie 2019 Licență FSMC
Recunoaşterea studiilor cetăţenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European și din Confederaţia Elveţiană pentru înscrierea la studii universitare de licenţă: http://www.cnred.edu.ro/Regulament de organizare și desfășurare a admiterii la studiile universitare de licență și masterat pentru anul universitar 2019-2020Admitere cetățeni state terțeOrdin Nr 3473/2017 - străini state terțe

Cerere scrisoare de acceptare

Anexa 5 listă diplome


Admitere români de pretutindeni

 

Ordin Nr. 3900/2017 - români de pretutindeni

Metodologia de admitere - români de pretutindeni

Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
LOCURI ROMANI DE PRETUTINDENI 2019

 

Calendarul admiterii:

- Calendar admitere licență 2019 - Facultatea de Inginerie

- Calendar admitere master 2019 - Facultatea de Inginerie

- Calendar admitere licenta 2019 - Facultatea de Științe Economice

- Calendar admitere master 2019 - Facultatea de Științe Economice

- Calendar admitere licență și master 2019 - Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică

- Calendar admitere licență și master 2019 - Facultatea de Științe Medicale și ComportamentaleAnunt Admitere 2019:

LICENȚĂ- anunț admitere 2019, candidați Republica MOLDOVA

LICENȚĂ- anunț admitere 2019, candidați Republica SERBIA

MASTER- anunț admitere Români de pretutindeniDocumente necesare înscrierii:

Anexa 2 Cerere de inscriere 2019-2020

Anexa 3 apartenenta

Anexa 4 confirmare loc

ANEXA 6-acord date cu caracter personal

DECLARAȚIE ca nu detine domiciliul in Romania

Declarație finanțare licență 2019

Declarație finanțare master 2019

Fișă înscriere 2019 Licență FSE

Fișă înscriere 2019 Licență FSEDAP

Fișă înscriere 2019 Licență FSMC

Fișă înscriere 2019 Licență INGINERIE

Fișă înscriere 2019 Masterat FSE

Fișă inscriere 2019 Masterat FSEDAP

Fișă inscriere 2019 Masterat FSMC

 

Adresa de e-mail unde se pot trimite actele: admitere.ucb@gmail.com