Rezultate conversie profesională - 26.09.2022
SESIUNEA DE ADMITERE SEPTEMBRIE 2022

 

PROGRAM DE STUDII POSTUNIVERSITARE DE RECONVERSIE PROFESIONALĂ

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTIVĂ - 4 semestre - 120 credite

- PLIANT DE PREZENTARE
- PERIOADA DE ÎNSCRIERE:
12 - 26 septembrie 2022
- NUMĂR DE LOCURI: 30 locuri
- Lista ACTELOR NECESARE
- METODOLOGIA DE ADMITERE LA PROGRAMUL DE RECONVERSIE PROFESIONALĂ EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTIVĂ

 REZULTATE FINALE ADMITERE - SESIUNEA  SEPTEMBRIE

STUDII DE LICENȚĂ

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT - taxă -
KINETOTERAPIE ȘI MOTRICITATE SPECIALĂ - liceu rural - loc rom -
ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ - taxă -
ASISTENȚĂ DE FARMACIE - taxă -
----- lista candidaților RESPINȘI (toate programele de licență)

STUDII DE MASTERAT

SMADTL - taxă -
KAOTS - taxă
------ lista candidatilor RESPINȘI (toate programele de masterat)

 


REZULTATE ADMITERE - 14 SEPTEMBRIE 2022

 


LISTA REZULTATELOR OBŢINUTE LA PROBA DE APTITUDINI PSIHOMOTRICE SPECIFICE (EFS+KMS) LA CONCURSUL DE ADMITERE SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022

LISTA REZULTATELOR OBŢINUTE LA PROBA SCRISĂ ELIMINATORIE (ADMIS / RESPINS)- DOMENIUL DE LICENȚĂ - SĂNĂTATE (ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ ȘI ASISTENȚĂ DE FARMACIE) LA CONCURSUL DE ADMITERE SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022

STUDII DE LICENȚĂ

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTtaxă -
KINETOTERAPIE ȘI MOTRICITATE SPECIALĂ - liceu rural - loc rom -
ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ - taxă -
ASISTENȚĂ DE FARMACIE - taxă -
----- lista potențialilor admiși (toate programele de licență)

STUDII DE MASTERAT

SMADTL taxă -
KAOTS - taxă -

 

CONFIRMAREA LOCULUI

Pentru confirmare cadidații care s-au înscris online la concursul de admitere se vor prezenta cu un dosar de carton tip mapă care va conține documentele încarcate pe platformă.

Toți candidații trebuie să respecte urmatoarele :

Pentru loc fără taxă:

Achitarea la casieria universităţii a taxei de confirmare în sumă de 200 lei (100 lei masterat) și prezentarea diplomei de bacalaureat (+ diploma de licență la masterat) până la data de: 20 septembrie 2022, dacă a fost admis iniţial; 21 septembrie 2022, dacă a fost admis în urma redistribuirii și 22 septembrie 2022 dacă a fost admis în urma redistribuirii pe bază de cerere.

Pentru loc cu taxă:

Achitarea la casieria universităţii a taxei de confirmare în sumă de 200 lei (100 lei masterat) și a primei tranşe din taxa anuală de şcolarizare, în sumă de 300 lei, prezentarea diplomei de bacalaureat în original (sau diploma de bacalaureat în copie certificată conform cu originalul/copie legalizată însoţită de adeverinţă eliberată de facultatea unde se află originalul, pentru candidaţii care urmează două specializări în acelaşi timp) (+ diploma de licență la masterat) până la data de: 20 septembrie 2022, dacă a fost admis iniţial; 21 septembrie 2022, dacă a fost admis în urma redistribuirii și 22 septembriet 2022 dacă a fost admis în urma redistribuirii pe bază de cerere.

 

Perioada de înscriere: 02-13 septembrie

--- la sediul din strada Tineretului nr. 4 - Clădirea Debarcader
sau
--- on-line la https://admitere-online.utgjiu.ro/

1. LOCURI SCOASE LA CONCURS ÎN SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022
2. Actele necesare
3. Condiții de admitere

4. Fișa medicală (programe EFS / KMS)
5. Taxe de înscriere / școlarizare
6. Pliant admitere
7. Tematică AMG / AF
8. Tematică MASTERAT
9. Metodologia de admitere FSMC

 REZULTATE FINELE ADMITERE sesiunea IULIE

STUDII DE LICENȚĂ

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT - buget - taxă - liceu rural - protecție socială
KINETOTERAPIE ȘI MOTRICITATE SPECIALĂ - buget - taxă - protecție socială -
ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ - buget - taxă - romi -
ASISTENȚĂ DE FARMACIE - buget - taxă - liceu rural -
----- lista candidaților respinși (toate programele de licență)

 

STUDII DE MASTERAT

SMADTL - buget - taxă
KAOTS - buget - taxă
----- lista candidaților respinși (toate programele de masterat)

 

 

REZULTATE ADMITERE - 02 august 2022 după confirmări

STUDII DE LICENȚĂ

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT - buget - taxă - liceu rural - protecție socială
KINETOTERAPIE ȘI MOTRICITATE SPECIALĂ - buget - taxă - protecție socială -
ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ - buget - taxă - romi -
ASISTENȚĂ DE FARMACIE - buget - taxă - liceu rural -
----- lista potențialilor admiși (toate programele de licență)
----- lista candidaților respinși (toate programele de licență)


STUDII DE MASTERAT

SMADTL - buget - taxă
KAOTS - buget - taxă
----- lista candidaților respinși (toate programele de masterat)

 
REZULTATE ADMITERE - 25 iulie 2022

 


 

LISTA REZULTATELOR OBŢINUTE LA PROBA DE APTITUDINI PSIHOMOTRICE SPECIFICE (EFS+KMS) LA CONCURSUL DE ADMITERE SESIUNEA IULIE 2022

LISTA REZULTATELOR OBŢINUTE LA PROBA SCRISĂ ELIMINATORIE (ADMIS / RESPINS)- DOMENIUL DE LICENȚĂ - SĂNĂTATE (ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ) LA CONCURSUL DE ADMITERE SESIUNEA IULIE 2022

LISTA REZULTATELOR OBŢINUTE LA PROBA SCRISĂ ELIMINATORIE (ADMIS / RESPINS)- DOMENIUL DE LICENȚĂ - SĂNĂTATE ( ASISTENȚĂ DE FARMACIE) LA CONCURSUL DE ADMITERE SESIUNEA IULIE 2022

STUDII DE LICENȚĂ

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT - buget - taxă - liceu rural - protecție socială
KINETOTERAPIE ȘI MOTRICITATE SPECIALĂ - buget - taxă - liceu rural - protecție socială -
ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ - buget - taxă - romi -
ASISTENȚĂ DE FARMACIE - buget - taxă - liceu rural -
----- lista potențialilor admiși (toate programele de licență)

STUDII DE MASTERAT

SMADTL - buget - taxă
KAOTS - buget - taxă

 

CONFIRMAREA LOCULUI

Pentru confirmare cadidații care s-au înscris online la concursul de admitere se vor prezenta cu un dosar de carton tip mapă care va conține documentele încarcate pe platformă.

Toți candidații trebuie să respecte și urmatoarele :

Pentru loc fără taxă:

Achitarea la casieria universităţii a taxei de confirmare în sumă de 200 lei (100 lei masterat) și prezentarea diplomei de bacalaureat (+ diploma de licență la masterat) până la data de: 02 august 2022, dacă a fost admis iniţial; 03 august 2022, dacă a fost admis în urma redistribuirii și 04 august 2022 dacă a fost admis în urma redistribuirii pe bază de cerere.

Pentru loc cu taxă:

Achitarea la casieria universităţii a taxei de confirmare în sumă de 200 lei (100 lei masterat) și a primei tranşe din taxa anuală de şcolarizare, în sumă de 300 lei, prezentarea diplomei de bacalaureat în original (sau diploma de bacalaureat în copie certificată conform cu originalul/copie legalizată însoţită de adeverinţă eliberată de facultatea unde se află originalul, pentru candidaţii care urmează două specializări în acelaşi timp) (+ diploma de licență la masterat) până la data de: 02 august 2022, dacă a fost admis iniţial; 03 august 2022, dacă a fost admis în urma redistribuirii și 04 august 2022 dacă a fost admis în urma redistribuirii pe bază de cerere.