Date de contact:

Adresa:  Str. Tineretului nr. 4, Târgu Jiu, Gorj, România,

Tel: 40-253-211062

Fax: 40-253-213012

E-mail: fse@utgjiu.ro

Web: http://ec.utgjiu.ro/

 

 

Facultatea de Științe Economice își desfășoară activitatea în deplină libertate academică, având ca obiect de activitate organizarea de studii academice universitare și postuniversitare pentru formarea de specialiști cu pregătire superioară pentru economie, învățământ, cercetare științifică, activități sociale precum și pentru perfecționarea continuă a acestora. Ea este o componentă structurală a cărei misiune este complexă, cuprinzând activități didactice și de cercetare și urmărește în permanență:

Misiunea de bază a Facultăţii de Ştiinţe Economice este aceea de a pregăti tinerele cadre în profilul economic necesare economiei naţionale, la un nivel comparabil cu standardele operaţionale din Uniunea Europeană.
Principalele obiective prioritare ale facultăţii răspund exigenţelor Hotărârilor de la Bologna şi Berlin, legislaţiei românești în domeniul educaţiei, hotărârilor Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi programului managerial al Rectorului Universităţii „Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu.