Telefon: +40/253 214452+40/253 214452

Fax: +40/253 214452+40/253 214452

Adresa: str. Griviţa, nr. 1, Tg-Jiu, Judetul Gorj, Romania

e-mail: edu.utgjiu@gmail.com

web: http://www.utgjiu.ro/FSEMP

 

 

„Facultatea de Stiinte ale Educatiei si Management Public este o facultate deschisă spre societate, o facultate de perspectivă prin oportunităţile reale de angajare în domeniile absolvite.

Facultatea dispune de o bază materială şi mijloace de predare moderne, cadre didactice competente şi cu o înaltă pregătire profesională. Facultatea de Stiinte ale Educatiei si Management Publicşi-a asumat rolul său de a contribui la configurarea unei societăţi guvernate de spiritul democratic, civic, responsabil."

Facultatea pregăteşte specialişti pentru diferite domenii de activitate, asigurându-le o bază teoretică solidă, necesară şi oportună integrării în activităţile socio-profesionale. Continuând o remarcabilă tradiţie românească, Facultatea de Stiinte ale Educatiei si Management Public este una dintre cele mai moderne şi dinamice structuri ale Universităţii ''Constantin Brâncuşi'' din Târgu-Jiu.

Planurile de învăţământ ale specializărilor de licenţă şi de masterat sunt structurate pentru a pregăti specialişti în domeniul juridic, domeniul relaţiilor internaţionale, manageri şi funcţionari în instituţiile culturale şi politice europene, diplomaţi, editori, redactori, specialişti în presa scrisă, la radio şi televiziune, istorici etc.