CLADIREA DEBARCADER

Adresa: Strada Tineretului, nr. 4

Telefon: + 40-253-223197

Fax: + 40-253-223197

e-Mail: fefs@utgjiu.ro


WEB: www.utgjiu.ro/fefs/

 

Facultatea de Ştiinţe Medicale şi Comportamentale este o componentă structurală a Universităţii "Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu, a cărei misiune este complexă, cuprinzând activităţi didactice şi de cercetare, urmărind în permanenţă următoarele obiective:
- instituirea unui sistem de asigurare a calităţii şi excelenţei academice în activitatea didactică, educaţională şi de cercetare, manifestând o largă deschidere spre sistemul european de valori;
- adaptarea la cerinţele comunităţii academice naţionale şi internaţionale;
- dezvoltarea activităţii de cercetare ca o componentă importantă a activităţii universitare, ce stă la baza unei profesionalizări de nivel înalt;
- promovarea unei oferte educaţionale corespunzător cerinţelor formulate de diverse categorii de populaţie, pe fondul necesităţii contracarării efectelor negative determinate de restrângerea bazei sociale de selecţie;

- furnizarea serviciilor necesare partenerilor externi pentru susţinerea dezvoltării regionale.

În cadrul Facultăţii de Ştiinţe Medicale şi Comportamentale studenţii pot urma studii universitare de licenţă şi masterat, acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, conform standardelor europene. Centrată pe student, oferta noastră de formare se bazează pe acoperirea integrală cu cadre didactice de specialitate, pe formarea continuă asigurată prin studii masterale, precum şi prin cursurile de pregătire a personalului didactic. Avem la dispoziţie o bază materială importantă în care se pot desfăşura activităţile didactice şi de cercetare ştiinţifică, având un sediu propriu modern, dotat cu săli de curs, seminar, laboratoare, bibliotecă.


Municipiul Târgu-Jiu şi judeţul Gorj are o activitate sportivă intensă, datorată  numeroaselor asociaţii şi cluburi sportive pentru copii, tineri şi seniori, a unui Liceu cu Program Sportiv şi a unui Club Sportiv Şcolar cu performanţe sportive semnificative la diferite discipline şi ramuri sportive. Acesta a fost motivul determinant pentru organizarea unei forme de învăţământ superior în domeniul Ştiinţei sportului şi a educaţiei fizice în cadrul Universităţii „Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu.

Este o datorie de onoare pentru a continua prin forme educaţionale, nu numai pur sportive,această activitate a cluburilor şi asociaţiilor sportive.

Programul de studii de licenţă Educaţie fizică şi sportivă pregăteşte studenţi pentru a deveni profesori de educaţie fizică şi sport, antrenori, instructori sportivi cu misiunea de a educa, din punct de vedere fizic, copiii şi adolescenţii din toate ciclurile de învăţământ. Întregul proces de formare şi perfecţionare a omului de la naştere pe tot parcursul vieţii se impune a fi organizat, fundamentat pe baze ştiinţifice şi ordonat în conformitate cu principiile şi legităţile disciplinei. Educaţia fizică la toate vârstele, pentru menţinerea unei stări optime de sănătate, este o altă misiune a viitorilr profesori de educaţie fizică.Misiunea de bază a programului de studii de licenţă Kinetoterapie şi Motricitate Specială este aceea de a pregăti şi forma specialiştii în kinetoterapie şi motricitatea persoanelor cu disabilităţi cu competenţe teoretice şi aplicative în domeniul educaţiei fizice şi sportului şi a diversităţii activităţilor de servicii în plină ascensiune pentru populaţie, tot acest proces derulându-se pe baze inter şi multidisciplinare. Ocupaţii posibile conform COR: Kinetoterapeut - 226405; Profesor de cultura fizica medicala - 226406, profesor kinetoterapeut, ergoterapeut (cu studii superioare de specialitate), educator în unităţi de handicapaţi (cu studii superioare de specialitate), instructor - educator în unităţi de handicapaţi (cu studii superioare de specialitate), asistent de cercetare în kinetoterapie, coordonator complex de recuperare.

Obiectivele principale sunt concentrate pe obţinerea unor abilităţi teoretice generale, caracteristice profesiei de kinetoterapeut cu accent pe mărirea capacităţii de creativitate a studenţilor dar şi pe asimilarea unor competenţe practice necesare absolvenţilor pentru ţintirea debuşeelor profesionale pe piaţa de muncă în scopul: - promovării stării de sănătate şi a stării de bine a individului, publicului / societăţii; - prevenirii deficienţelor, limitărilor funcţionale şi disabilităţilor indivizilor, a riscului alterării comportamentelor de mişcare datorate factorilor medicali sau de sănătate, stresului socio-economic, stilului de viaţă; - furnizării intervenţiilor pentru: restabilirea integrităţii sistemelor organismului esenţiale pentru mişcare , maximizarea funcţiei şi recuperare, minimizarea incapacităţii, creşterea calităţii vieţii indivizilor şi grupurilor de indivizi care prezintă alterarea comportamentelor de mişcare rezultată din deficienţe, limitări funcționale, disabilităţi; - unor noi dimensiuni în cercetările în domeniul terţiar, respectiv în domeniul serviciilor ca modalitate şi instrument de materializare a cunoştinţelor dobândite.


Programului de studii universitare de licenţă Asistenţă Medicală Generală are ca misiune pregătirea tinerele cadre în domeniul sănătăţii, la un nivel comparabil cu standardele operaţionale din Uniunea Europeană. Programul apartine domeniului specific nursingului, în conformitate cu Legea 307 din 28 mai 2004 completată ulterior cu Ordonanţa de Urgenţă nr 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist şi îşi prpune să pregătească specialişti capabili să satisfacă cerinţele de menţinere a stării de sănătate a beneficiarilor din ţară şi din întreg spaţiul comunitar european dar şi din afara acestuia, cunoscând si aplicând procesul specific de nursing; de a forma specialişti cu aptitudini în domeniile de cercetare din nursing, ceea ce va permite ridicarea la rang de ştiinţă a acestei profesii; de a identifica, sprijini şi facilita participarea nemijlocita a absolvenţilor la procesul educaţional pentru viitorii studenţi, introducând treptat în procesul didactic; nu în ultimul rând, de a se alinia la cele mai moderne tehnici şi modalităţi de predare a cunoştinţelor profesionale, aptitudinilor tehnico-medicale şi de comunicare cu scopul de a învăţa tinerii să protejeze viaţa, sănătatea şi să îngrijească omul prin abordare holistică bio-psiho-socială.Misiunea de bază a programului de studii de licenţă Moașe este cea didactică şi de cercetare ştiinţifică în pregătirea de specialişti în domeniile specifice moaşelor în conformitate cu Legea 307 din 28 mai 2004 completată ulterior cu Ordonanţa de Urgenţă nr 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist şi moaşă.

Pregătirea specialiştilor capabili să satisfacă cerinţele de menţinere a stării de sănătate a beneficiarilor din ţară şi din întreg spaţiul comunitar european dar şi din afara acestuia, cunoscând şi aplicând procesul specific moaşelor; formarea specialiştilor cu aptitudini în domeniile de cercetare din nursing şi moaşe, ceea ce va permite ridicarea la rang de știință a acestei profesii.
Identificarea, sprijinirea şi facilitarea participării nemijlocite a absolvenţilor la procesul educaţional pentru viitorii studenţi, introducând treptat în procesul didactic pe lângă medici, nurse şi moaşe, de a se alinia la cele mai moderne tehnici şi modalităţi de predare a cunoştinţelor profesionale, aptitudinilor tehnico-medicale şi de comunicare cu scopul de a învăţa tinerii să protejeze viaţa, sănătatea şi să îngrijească omul prin abordare holistica bio-psiho-socială.

Misiunea de bază a programului de studii de licenţă Moașe este cea didactică şi de cercetare ştiinţifică în pregătirea de specialişti în domeniile specifice moaşelor în conformitate cu Legea 307 din 28 mai 2004 completată ulterior cu Ordonanţa de Urgenţă nr 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist şi moaşă.
Pregătirea specialiştilor capabili să satisfacă cerinţele de menţinere a stării de sănătate a beneficiarilor din ţară şi din întreg spaţiul comunitar european dar şi din afara acestuia, cunoscând şi aplicând procesul specific moaşelor; formarea specialiştilor cu aptitudini în domeniile de cercetare din nursing şi moaşe, ceea ce va permite ridicarea la rang de știință a acestei profesii.

Identificarea, sprijinirea şi facilitarea participării nemijlocite a absolvenţilor la procesul educaţional pentru viitorii studenţi, introducând treptat în procesul didactic pe lângă medici, nurse şi moaşe, de a se alinia la cele mai moderne tehnici şi modalităţi de predare a cunoştinţelor profesionale, aptitudinilor tehnico-medicale şi de comunicare cu scopul de a învăţa tinerii să protejeze viaţa, sănătatea şi să îngrijească omul prin abordare holistica bio-psiho-socială.

Misiunea didactică si de cercetare ştiinţifică a programului de studii de licenţă ASISTENŢĂ DE FARMACIE este dată de asigurarea competenţelor profesionale şi transversale necesare calificării de tehnician de farmacie / asistent de farmacie licenţiat.
Obiectivele programului de studii:

Pregătirea viitorilor Tehnicieni de farmacie se face printr-un program universitar de licenţă, cu durată de 3 ani, având peste 3450 de ore de teorie şi practică.

Pe măsură ce medicina se perfecţionează şi devine tot mai tehnică, dimensiunea umanistă a acestei profesiuni devine din ce în ce mai importantă, obiectivele programului de studii fiind următoarele:
- conturarea unui profil al absolventului care vizează asimilarea de cunoştinţe şi competenţe generale şi specifice conform RNCIS, precum şi dezvoltarea de abilităţi cognitive specifice profesiei de tehnician de farmacie.
- asimilarea de cunoştinţe şi competenţe, precum şi dezvoltarea de abilităţi cognitive de recunoaştere, explicare, prelucrare, exemplificare a noţiunilor teoretice dobândite necesare activităţii în diferite sectoare ale practicii farmaceutice (farmacii comunitare şi de spital, drogherie, şi depozite de medicamente, industrie farmaceutică, laboratoare de control ale medicamentelor).;
- de a forma specialişti cu aptitudini în domeniile de cercetare din domeniul farmaciei şi al sănătăţii în general, ceea ce va permite ridicarea la rang de știință a acestei profesii;
- de a identifica, sprijini şi facilita participarea nemijlocita a absolvenţilor la procesul educaţional pentru viitorii studenţi, introducând treptat în procesul didactic pe lângă farmacişti şi tehnicieni de farmacie licenţiaţi.
- nu în ultimul rând, de a se alinia la cele mai moderne tehnici şi modalităţi de predare a cunoştinţelor profesionale, aptitudinilor tehnico-farmaceutice şi de comunicare cu scopul de a învăţa tinerii să protejeze viaţa, sănătatea şi să îngrijească omul prin abordare holistica bio-psiho-socială. 


Învăţământul se desfăşoară pe baza sistemului european de credite transferabile, studenţii parcurgând în mod facultativ un modul psiho-pedagogic care va permite exercitarea profesiei la toate nivelele de învăţământ preuniversitar şi universitar.