Facultatea de Relații Internaționale, Drept și Științe Administrative are în componenţă șapte programe de studii universitare de licenţă:şi masterat