Print this page

Contabilitate și Informatică de Gestiune


Programul de studiu: Contabilitate şi Informatică de Gestiune


Competențe dobândite prin programul de studiu

Competenţe profesionale:

  • Identificarea și înregistrarea operaţiunilor economice în contabilitatea entității/organizaţiei

  • Utilizarea resurselor informatice în domeniul financiar-contabil

  • Prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar-contabile și/sau fiscale

  • Determinarea și interpretarea indicatorilor economico-financiari

  • Derularea operaţiunilor specifice controlului financiar-contabil

Competenţe transversale:

  • Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei strategii de munca riguroasa, eficienta si responsabila

  • Identificarea rolurilor si responsabilităţilor intr-o echipa plurispecializata si aplicarea de tehnici de relaţionare si munca eficienta in cadrul echipei

  • Identificarea oportunităţilor de formare continua si valorificarea eficienta a resurselor si tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare

Locuri de muncă:

Cenzor; Comisar garda financiară; Consilier financiar-bancar; Expert contabil-verificator; Revizor contabil; Referent de specialitate financiar-contabilitate; Consultant bugetar; Administrator credite; Lichidator; Auditor intern; Analist preţ de revenire/costuri; Controlor de gestiune; Ofiţer bancar (credite, marketing, produse şi servicii bancare); Auditor intern în sectorul public; Analist; Consultant în informatică ; Administrator baze de date; Consilier/expert/inspector/referent/economist în gestiunea economică; Noi ocupaţii propuse pentru a fi incluse in COR: Inspector taxe şi impozite (studii superioare); Economist -contabil;