Print this page

Facultatea de Stiinte ale Educatiei, Drept si Administratie Publica

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
UNIVERSITATEA"CONSTANTIN BRÂNCUŞI"
din TÂRGU-JIU
UNIVERSITATE DE STAT, ACREDITATA INSTITUTIONAL
FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE

Tel. secretariat zi: 0253219241 Email: fsjdreptucb@gmail.com Pagina web: www.utgjiu.ro/fsj

Programele de studii universitare în domeniul științelor juridice funcţionează în cadrul Universității ,,Constantin Brâncuși,, din Târgu-Jiu din anul 1992, ca urmare a Hotărârii de Guvern nr. 288/1 iunie 1992 privind înființarea Universității din Târgoviște și a Universității ,,Constantin Brâncuși,, din Târgu-Jiu.
Programele de studii universitare de licenţă DREPT - învăţământ cu frecvenţă (IF) şi DREPT - învăţământ la distanţă (ID), precum şi programul de studii universitare de master CARIERĂ JUDICIARĂ - învăţământ cu frecvenţă (IF), organizate în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Juridice, formează specialişti în domeniul juridic, care pot activa în diverse domenii, având în vedere faptul că desfăşurarea activităţilor curente ale instituţiilor, atât din sectorul public, cât şi privat, impune existenţa unor specialişti care stăpânesc cunoştinţe din numeroase domenii ale dreptului.
Oportunităţi de carieră pentru absolvenţii programelor de studii din domeniul ştiinţelor juridice. Profesiilor clasice ale dreptului (judecător, procuror, avocat, notar, consilier juridic, executor judecătoresc, grefier) li se adaugă alte profesii ale dreptului solicitate în sectorul public sau privat (ex. secretari de consilii locale, funcţionari în diversele departamente ale administraţiei publice locale şi centrale, inspector fiscal, inspector bancar, inspector asigurări, agent vamal, agent imobiliar, administrator de firmă, mediator etc).


Totodată, absolvirea studiilor juridice oferă şi posibilitatea construirii unei cariere în domeniul diplomaţiei şi relaţiilor internaţionale.

(COMPETENȚE PROFESIONALE - Ocupaţii posibile conform COR).

În deplina concordanţă cu Carta Universității ,,Constantin Brâncuși,, din Târgu-Jiu, misiunea Facultăţii de Ştiinţe Juridice se defineşte pe trei paliere:

  • pe plan academic, Facultatea de Ştiinţe Juridice se prezintă ca o structură universitară de educație şi cercetare științifică. Asumarea acestei duble misiuni de educație şi cercetare științifică implică atât desfășurarea unui proces educațional menit să asigure pregătirea studenților pentru îndeplinirea, cu profesionalism, a exigențelor specifice profesiilor juridice, cât și organizarea și desfășurarea activității de cercetare științifică, ale cărei finalități vizează îmbunătățirea contribuției la analiza fenomenului juridic - legislativ în scopul identificării atât de concluzii privind funcţiile şi finalitatea principiilor şi instituţiilor juridice, cât şi concluzii aplicative menite să faciliteze aplicarea concretă a normelor juridice și fundamentarea soluţiilor juridice.
  • pe plan social, misiunea Facultăţii de Ştiinţe Juridice constă în crearea condițiilor favorabile de evoluție în plan educațional, în condiții similare cu cele oferite de alte facultăți de profil din țară, pentru tinerii din județul Gorj, în special, dar și din alte județe.
  • din perspectivă civică şi culturală, misiunea Facultății de Științe Juridice presupune asumarea responsabilității sociale, ce implică contribuție la configurarea și dezvoltarea unei societăți democratice, la cultivarea valorilor fundamentale în cadrul acesteia, la furnizarea de soluții la probleme majore ale vieții sociale, politice și economice, precum și la formarea unor elite şi a unor lideri de opinie responsabili, în scopul dobândirii atributelor unui veritabil centru de educaţie, civilizaţie şi cultură.


Alege înţelept!

ALEGE PROGRAMELE DE STUDII DIN

DOMENIUL ŞTIINŢELOR JURIDICE!

 

 

INFORMAŢII

Telefon: +40/253 219241+40/253 219241
Fax: +40/253 219241+40/253 219241

Adresa: str. Victoriei, nr. 24
Tg-Jiu, Judetul Gorj, Romania
e-Mail fsjdreptucb@gmail.com