Print this page

Management

 

Programul de studiu: Management


Competenţe dobândite prin programul de studiu

Competenţe profesionale:

  • Identificarea, analiza şi gestionarea elementelor care definesc mediul intern şi extern al organizaţiei prin diagnosticare şi analiză SWOT

  • Elaborarea şi implementarea de strategii şi politici ale organizaţiei

  • Elaborarea şi implementarea sistemului managerial şi a subsistemelor sale (alocare şi realocare de resurse şi activităţi)

  • Identificarea, selectarea şi utilizarea modalităţilor de previzionare, organizare, coordonare, antrenare şi control-evaluare

  • Fundamentarea, adoptarea şi implementarea deciziilor pentru organizaţii de mică complexitate (în ansamblu sau pe o componentă)

  • Utilizarea bazelor de date, informaţii şi cunoştinţe în aplicarea metodelor, tehnicilor şi procedurilor manageriale


Competenţe transversale:

  • Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei strategii de munca riguroasă, eficientă şi responsabilă

  • Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei

  • Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare


Locuri de muncă:

Auditor intern; Specialist resurse umane; Logistician gestiune flux ; Documentarist ordonanţare logistică ; Manager de operaţiuni/produs ; Manager proiect ; Planificator/specialist plan sinteze ; Manager de produs ; Manager al sistemelor de management al calităţii; Consilier/expert/inspector/referent/economist în management -; Asistent de cercetare economist în management ; Noi ocupaţii propuse pentru a fi incluse in COR: Manager de organizaţie; Manager întreprinzător; Manager pe domenii; Manager de compartiment; Asistent manager cu studii superioare; Consilier în management; Specialist în management (planificator, organizator, auditor); consultant în management; Formator în management