Print this page

Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor

 

Programul de studiu: Economia comerţului, turismului şi serviciilor


Competenţe dobândite prin programul de studiu

Competenţe profesionale:

  • Realizarea prestaţiilor in comerţ, turism si servicii

  • Comercializa-rea produselor/serviciilor

  • Gestionarea relaţiilor cu clienţii si furnizorii

  • Gestionarea si alocarea resurselor materiale si financiare

  • Asigurarea calităţii prestaţiilor in comerţ, turism si servicii

  • Asistenţă în managementul resurselor umane


Competenţe transversale:

 

  • Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă

  • Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei.

  • Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare.

Locuri de muncă:

Logistician gestiune flux; Documentarist ordonanţare logistică; Analist servicii client; Asistent comercial; Consilier/expert/inspector/referent/economist în management; Consilier/expert/inspector/referent/economist în comerţ şi marketing; Asistent de cercetare economist în management ; Asistent de cercetare economist în marketing; Șef agenție/oficiu turism; Conducător de întreprindere mică - patron (girant) în turism; Manager în activitatea de turism; Director de agenție de turism tour-operatoare/detailistă/filială/sucursală; Organizator activitate turism; Analist în turism; Agent de turism; Agent de turism tour-operator; Agent turism de afaceri; Șef serviciu comerț cu ridicata și amănuntul; Șef birou comerț cu ridicata și amănuntul; Conducător întreprindere mică - patron (girant) în comerț; Consilier/expert/inspector/referent/economist în comerț și marketing; Referent comerț exterior; Economist-șef; Economist în unităţi prestatoare de servicii (transport, sănătate, invăţământ, turism, comerţ, telecomunicatii, etc.).