Print this page

Facultatea de Inginerie

Date de contact:


Adresa: Calea Eroilor nr. 30, Târgu Jiu, Gorj, România,

Tel: 0253215848, Fax: 0253215794, e-mail: ing@utgjiu.ro, http://ing.utgjiu.ro

ÎNSCRIERE ONLINE


Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studiile universitare de licență și master în cadrul FI pentru anul universitar 2023-2024

 

Programe de studii de licență:


- Managementul energiei

- Automatică și informatică aplicată

- Inginerie medicală

- Tehnologia construcțiilor de mașini

- Inginerie și management în alimentație publică și agroturism

- Termoenergetică

 

1. Acte necesare înscrierii

2. Calendarul admiterii

3. Cifra de școlarizare

4. Condiții de admitere

5. Taxe și facilități

 

Programe de studii de masterat:


- Managementul calității fabricației

- Tehnologii avansate de producere a energiei

- Conducerea avansată a proceselor industriale

 

1. Acte necesare înscrierii

2. Calendarul admiterii

3. Cifra de școlarizare

4. Condiții de admitere

5. Taxe și facilități