Print this page

Facultatea de Inginerie

Date de contact:


Adresa: Calea Eroilor nr. 30, Târgu Jiu, Gorj, România,

Tel: 0253215848, e-mail: secretariatinginerie@gmail.com, http://ing.utgjiu.ro

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studiile universitare de licență și master în cadrul FI pentru anul universitar 2024-2025

 

Programe de studii de licență:


- Managementul energiei

- Automatică și informatică aplicată

- Inginerie medicală

- Tehnologia construcțiilor de mașini

- Inginerie și management în alimentație publică și agroturism


1. Acte necesare înscrierii

2. Calendarul admiterii 

3. Cifra de școlarizare

4. Condiții de admitere

5. Taxe și facilități

6. Fișă înscriere

7. Declarație prelucrare date personale

 

Programe de studii de masterat:


- Managementul calității fabricației

- Tehnologii avansate de producere a energiei

- Tehnologii digitale

 

1. Acte necesare înscrierii

2. Calendarul admiterii

3. Cifra de școlarizare

4. Condiții de admitere

5. Taxe și facilități

6. Fișă înscriere

7. Declarație prelucrare date personale


- Tematica admitere masterat - Managementul calității și fabricației

- Grile masterat - Managementul calității și fabricației

 

- Tematica admitere masterat - Tehnologii avansate de producere a energiei

- Grile masterat - Tehnologii avansate de producere a energiei

 

- Tematica admitere masterat - Conducerea avansată a proceselor industriale

- Grile masterat - Conducerea avansată a proceselor industrialeMetodologie privind organizarea și desfășurarea admiterii la programele de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, 2024-2025 FIPrograme conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar:


- Educație tehnologică

- Tehnologia Informației și a Comunicațiilor


1. Acte necesare înscrierii - conversie

2. Calendarul admiterii - conversie

3. Cifra de școlarizare - conversie

4. Condiții de admitere - conversie

5. Taxa de înscriere - conversie

6. Fișă înscriere 2024 Conversie

7. Declarație prelucrare date personale