Print this page

Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică

Date de contact:


Adresa: Str. Victoriei nr. 24, Târgu Jiu, Gorj, România,

Tel: 0253219241, e-mail edu.ucb@utgjiu.ro, http://edu.utgjiu.ro
I. Programe de studii de licență:


- Drept - IF

- Drept - ID

- Relații internaționale și studii europene

- Administrație publică

- Limba și literatura engleză - Limba și Literatura Română

- Pedagogia învățământului primar și preșcolar1. Cifra de școlarizare

2. Calendarul admiterii

3. Actele necesare înscrierii

4. Condiții de admitere

5. Proba eliminatorie de "Abilități de comunicare și aptitudini" pentru programul de studii PIPP

6. Taxe, facilități și condiții speciale referitoare la admitereII. Programe de studii de masterat:


- Administrație publică europeană

- Administrarea și conducerea unităților de învățământ

- Managementul poliției locale

- Securitate și relații internaționale

- Carieră judiciară

- Protecția juridică a persoanei și a patrimoniului său

- Management educațional


1. Cifra de școlarizare

2. Calendarul admiterii

3. Actele necesare înscrierii

4. Condiții de admitere

5. Proba de verificare a cunoștințelor din domeniu

6. Tematica și bibliografia pentru proba de verificare a cunoștințelor din domeniu

7. TaxeIII. Programe de studii postuniversitare de conversie profesională


- Drept

- Pedagogia învățământului primar și preșcolar

- Limbă și literatură română

- Limbă și literatură engleză


1. Cifra de școlarizare

2. Acte necesare înscrierii

3. Calendarul admiterii

4. Condiții de admitere

5. Taxe
IV. Regulament de admitere la nivelul UCB


V. Metodologia de admitere la nivelul FSEDAP

VI. Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la Programele de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru anul universitar 2024 - 2025, învăţământ cu frecvenţă, la FSEDAP

PROGRAMUL POSTUNIVERSITAR DE EDUCAȚIE PERMANENTĂ DE PERFECȚIONARE A ADULȚILOR „TEHNOLOGII ȘI PEDAGOGII DIGITALE"

 

PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT
METODOLOGIE
CALENDAR ÎNSCRIERI
ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII
CRITERII DE ADMITEREARHIVĂ