Print this page

Facultatea de Științe Economice
Date de contact:

Adresa:  Str. Tineretului nr. 4, Târgu Jiu, Gorj, România,

Tel: 40-253-211062

Fax: 40-253-213012

E-mail: fse@utgjiu.ro

Web: http://ec.utgjiu.ro/

 

 

Facultatea de Științe Economice își desfășoară activitatea în deplină libertate academică, având ca obiect de activitate organizarea de studii academice universitare și postuniversitare pentru formarea de specialiști cu pregătire superioară pentru economie, învățământ, cercetare științifică, activități sociale precum și pentru perfecționarea continuă a acestora. Ea este o componentă structurală a cărei misiune este complexă, cuprinzând activități didactice și de cercetare și urmărește în permanență:

  • instituirea unui sistem de asigurare a calității și excelenței academice în activitatea didactică, educațională și de cercetare, manifestând o largă deschidere spre sistemul european de valori;

  • formarea și pregătirea specialiștilor în domeniul economic;

  • promovarea și dezvoltarea unor componente culturale specifice;

  • adaptarea la cerințele comunității academice naționale și internaționale;

  • dezvoltarea activității de cercetare ca o componentă importantă a activității universitare, ce stă la baza unei profesionalizări de nivel înalt;

  • promovarea unei oferte educaționale corespunzător cerințelor formulate de diverse categorii de populație, pe fondul necesității contracatării efectelor negative determinate de restrângerea bazei sociale de selecție;

  • furnizarea serviciilor necesare partenerilor externi pentru susținerea dezvoltării regionale.

Misiunea de bază a Facultăţii de Ştiinţe Economice este aceea de a pregăti tinerele cadre în profilul economic necesare economiei naţionale, la un nivel comparabil cu standardele operaţionale din Uniunea Europeană.
Principalele obiective prioritare ale facultăţii răspund exigenţelor Hotărârilor de la Bologna şi Berlin, legislaţiei românești în domeniul educaţiei, hotărârilor Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi programului managerial al Rectorului Universităţii „Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu.