Print this page

Facultatea de Științe Economice

Date de contact:


Adresa: Str. Tineretului nr. 4, Târgu Jiu, Gorj, România,

Tel: 40-253-211062, Fax: 40-253-213012

E-mail: fse@utgjiu.ro Web: http://ec.utgjiu.ro/
ÎNSCRIERE ONLINE

 

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studiile universitare de licență și masterat în cadrul FSE pentru anul universitar 2023-2024

 

Programe de studii de licență:


- Finanțe și bănci

- Contabilitate și informatică de gestiune

- Economia comerțului, turismului și serviciilor

- Management

- Informatică economică


1. Acte necesare înscrierii

2. Calendarul admiterii

3. Cifra de școlarizare

4. Condiții de admitere

5. Taxa de înscriere

6. Facilități oferite studenților

7. Alte informații utile

8. Fișă înscriere 2022 LicențăPrograme de studii de masterat:


- Antreprenoriat și administrarea afacerilor

- Administrarea afacerilor finanțate prin fonduri europene

- Managementul dezvoltării afacerilor

- Control, audit și expertiză financiar-contabilă

- Bănci și asigurări

- Finanțe și guvernanță publică europeană

- Tehnologii digitale și e-business


1. Acte necesare înscrierii

2. Calendarul admiterii

3. Cifra de școlarizare

4. Condiții de admitere

5. Taxa de înscriere

6. Alte informații utile

7. Fișă înscriere 2022 Masterat

8. Teste admitere masterat