Print this page

Facultatea de Științe Economice

Date de contact:

Adresa: Str. Tineretului nr. 4, Târgu Jiu, Gorj, România,

Tel: 40-253-211062, Fax: 40-253-213012

E-mail: fse@utgjiu.ro Web: http://ec.utgjiu.ro/

 


Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studiile universitare de licență, masterat și conversie profesională în cadrul FSE pentru anul universitar 2024-2025

 

Programe de studii de licență:


- Finanțe și bănci

- Contabilitate și informatică de gestiune

- Economia comerțului, turismului și serviciilor

- Economia și comunicare economică în afaceri - sub rezerva aprobării de ME

- Management

- Informatică economică


1. Acte necesare înscrierii

2. Calendarul admiterii

3. Cifra de școlarizare

4. Condiții de admitere

5. Taxa de înscriere

6. Facilități oferite studenților

7. Alte informații utile

8. Fișă înscriere 2024 LicențăPrograme de studii de masterat:


- Antreprenoriat și administrarea afacerilor

- Administrarea afacerilor finanțate prin fonduri europene

- Managementul dezvoltării afacerilor

- Control, audit și expertiză financiar-contabilă

- Finanțe, fiscalitate și consultanță fiscală

- Finanțe și guvernanță publică europeană

- Tehnologii digitale și e-business

- Managementul organizațiilor și serviciilor publice1. Acte necesare înscrierii

2. Calendarul admiterii

3. Cifra de școlarizare

4. Condiții de admitere

5. Taxa de înscriere

6. Alte informații utile

7. Fișă înscriere 2024 Masterat

8. Teste admitere masterat

 

Programe conversie:


1. Acte necesare înscrierii - conversie

2. Calendarul admiterii - conversie

3. Cifra de școlarizare - conversie

4. Condiții de admitere - conversie

5. Taxa de înscriere - conversie

6. Fișă înscriere 2024 Conversie