Print this page

Informatii utile Admitere 2021

Date de contact:


Adresa: Str. Tineretului nr. 4, Târgu Jiu, Gorj, România

Tel: 0253223197, E-Mail: fsmc.ucb@gmail.com http://www.utgjiu.ro/fefs/SESIUNEA SEPTEMBRIE III 2021

REZULTATE ADMITERE - 27 SEPTEMBRIE 2021

 

LISTA REZULTATELOR OBŢINUTE LA PROBA DE APTITUDINI PSIHOMOTRICE SPECIFICE (EFS+KMS) LA CONCURSUL DE ADMITERE SESIUNEA SEPTEMBRIE III 2021

 

LISTA REZULTATELOR OBŢINUTE LA PROBA SCRISĂ ELIMINATORIE (ADMIS / RESPINS)- DOMENIUL DE LICENȚĂ - SĂNĂTATE (AF, AMG și MOAȘE) LA CONCURSUL DE ADMITERE SESIUNEA SEPTEMBRIE III 2021

 

STUDII DE LICENȚĂ

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT -  taxă -

KINETOTERAPIE ȘI MOTRICITATE SPECIALĂ - taxă - Înmatriculare an sup.

ASISTENȚĂ DE FARMACIE -  taxă -


STUDII DE MASTERAT

SMADTL -  taxă
KAOTS -  taxă

 

CONFIRMAREA LOCULUI

Pentru confirmare cadidații care s-au înscris online la concursul de admitere se vor prezenta cu un dosar de carton tip mapă care va conține documentele încarcate pe platformă.

Toți candidații trebuie să respecte și urmatoarele :

Pentru loc cu taxă:

Achitarea la casieria universităţii a taxei de confirmare în sumă de 200 lei (100 lei programele de masterat) și a primei tranşe din taxa anuală de şcolarizare, în sumă de 300 lei, prezentarea diplomei de bacalaureat în original (sau diploma de bacalaureat în copie certificată conform cu originalul/copie legalizată însoţită de adeverinţă eliberată de facultatea unde se află originalul, pentru candidaţii care urmează două specializări în acelaşi timp) în data de 27 sept 2021 interval orar 12:00-17:00, dacă a fost admis.

 

LOCURI SCOASE LA CONCURS

LOCURI SCOASE LA CONCUSUL DE ADMITERE SESIUNEA 2 - Septembrie 2021

CALENDAR ADMITERE

 

Studii universitare Licență și Masterat

PERIOADA DE ÎNSCRIERE

24.09.2021 - 9:00 -17:00
25.09.2021 - 9:00 -14:00
26.09.2021 - 9:00 -14:00
Luni - 27.09.2021 - Probe sportive ora 8:00 // Proba scrisa AF+MASTER ora 9:00

CONFIRMARE ÎNSCRIERE - Luni 27.09.2021 interval orar 12:00-16:00

 

 

 

 

REZULTATE FINALE ADMITERE SEPTEMBRIE

 

STUDII DE LICENȚĂ

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT - taxă
ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ - loc rrom
MOAȘE- taxă
ASISTENȚĂ DE FARMACIE - taxă

------ lista candidaților declarați respins (toate programele de licență)

 

STUDII DE MASTERAT

SMADTL - taxă
KAOTS - taxă
------ lista candidaților declarați respins (toate programele de masterat)

 

CONFIRMAREA LOCULUI

Pentru confirmare cadidații care s-au înscris online la concursul de admitere se vor prezenta cu un dosar de carton tip mapă care va conține documentele încarcate pe platformă.

Toți candidații trebuie să respecte și urmatoarele : achitarea la casieria universităţii a taxei de confirmare în sumă de 200 lei (100 de lei master) și a primei tranşe din taxa anuală de şcolarizare, în sumă de 300 lei, prezentarea diplomei de bacalaureat (+ licență la masterat) în original (sau diploma de bacalaureat în copie certificată conform cu originalul/copie legalizată însoţită de adeverinţă eliberată de facultatea unde se află originalul, pentru candidaţii care urmează două specializări în acelaşi timp) până la data de: 20 august 2021.

.

REZULTATE PARȚIALE ADMITERE

sesiunea SEPTEMBRIE

 

STUDII DE LICENȚĂ

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT - taxă -
ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ - loc rrom
MOAȘE- taxă
ASISTENȚĂ DE FARMACIE - taxă

 

STUDII DE MASTERAT

SMADTL - taxă
KAOTStaxă
------ lista candidaților declarați respins (toate programele de masterat)

 


LOCURI ADMITERE 2021 - Sesiunea Septembrie 2021

ADMITERE ONLINEPERIOADA DE ÎNSCRIERE - 02-13 septembrie 2021

➢ Susţinerea probei psiho-motrice (Educație Fizică și Sportivă) - 14 septembrie 2021 ora 8:00

➢ Test grilă (licență) (AMG, MOAȘE, AF) - 14 septembrie 2021 - acces în sală începând cu ora 9:00

➢ Susținerea probei scrise (masterat) - 14 septembrie 2021- acces în sală începând cu ora 9:00

 REZULTATE FINALE ADMITERE
sesiunea IULIE

STUDII DE LICENȚĂ

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT - buget - taxă -

KINETOTERAPIE ȘI MOTRICITATE SPECIALĂ - buget - taxă - liceu rural - rrom -

ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ - buget - taxă

MOAȘE- taxă

ASISTENȚĂ DE FARMACIE - buget - taxă - liceu rural - protecție socială

------ lista candidaților declarați respins (toate programele de licență)

STUDII DE MASTERAT

SMADTL - buget - taxă
KAOTS - buget - taxă

------ lista candidaților declarați respins (toate programele de masterat)

 

 
REZULTATE ADMITERE - 03 august 2021
- a II-a  REDISTRIBUIRE

 

STUDII DE LICENȚĂ

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT - buget - taxă -

KINETOTERAPIE ȘI MOTRICITATE SPECIALĂ - buget - taxă - liceu rural - rrom -

ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ - buget - taxă

MOAȘE- taxă

ASISTENȚĂ DE FARMACIE - buget - taxă - liceu rural - protecție socială

----- lista potențialilor admiși (toate programele de licență)

------ lista candidaților declarați respins (toate programele de licență)

STUDII DE MASTERAT

SMADTL - buget - taxă
KAOTS - buget - taxă

 

REZULTATE ADMITERE   - 02 august 2021 - PRIMA REDISTRIBUIRE

 

STUDII DE LICENȚĂ

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT - buget - taxă -
KINETOTERAPIE ȘI MOTRICITATE SPECIALĂ - buget - taxă - liceu rural - rrom -
ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ - buget - taxă
MOAȘE- taxă
ASISTENȚĂ DE FARMACIE - buget - taxă - liceu rural - protecție socială
----- lista potențialilor admiși (toate programele de licență)

------ lista candidaților declarați respins (toate programele de licență)

STUDII DE MASTERAT

SMADTL - buget - taxă
KAOTS - buget - taxă

 


REZULTATE ADMITERE - 23 iulie 2021

 

LISTA REZULTATELOR OBŢINUTE LA PROBA DE APTITUDINI PSIHOMOTRICE SPECIFICE (EFS+KMS) LA CONCURSUL DE ADMITERE SESIUNEA IULIE 2021

LISTA REZULTATELOR OBŢINUTE LA PROBA SCRISĂ ELIMINATORIE (ADMIS / RESPINS)- DOMENIUL DE LICENȚĂ - SĂNĂTATE (AF, AMG și MOAȘE) LA CONCURSUL DE ADMITERE SESIUNEA IULIE 2021

STUDII DE LICENȚĂ

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT - buget - taxă

KINETOTERAPIE ȘI MOTRICITATE SPECIALĂ - buget - taxă - liceu rural - rrom -

ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ - buget - taxă

MOAȘE- taxă

ASISTENȚĂ DE FARMACIE - buget - taxă - liceu rural - protecție socială

----- lista potențialilor admiși (toate programele de licență)

STUDII DE MASTERAT

SMADTL - buget - taxă

KAOTS - buget - taxă


 


CONFIRMAREA LOCULUI

Pentru confirmare cadidații care s-au înscris online la concursul de admitere se vor prezenta cu un dosar de carton tip mapă care va conține documentele încarcate pe platformă.

Toți candidații trebuie să respecte și urmatoarele :

Pentru loc fără taxă:

Achitarea la casieria universităţii a taxei de confirmare în sumă de 200 lei și prezentarea diplomei de bacalaureat până la data de: 02 august 2021, dacă a fost admis iniţial; 03 august 2021, dacă a fost admis în urma redistribuirii și 04 august 2021 dacă a fost admis în urma redistribuirii pe bază de cerere.

Pentru loc cu taxă:

Achitarea la casieria universităţii a taxei de confirmare în sumă de 200 lei și a primei tranşe din taxa anuală de şcolarizare, în sumă de 300 lei, prezentarea diplomei de bacalaureat în original (sau diploma de bacalaureat în copie certificată conform cu originalul/copie legalizată însoţită de adeverinţă eliberată de facultatea unde se află originalul, pentru candidaţii care urmează două specializări în acelaşi timp) până la data de: 02 august 2021, dacă a fost admis iniţial; 03 august 2021, dacă a fost admis în urma redistribuirii și 04 august 2021 dacă a fost admis în urma redistribuirii pe bază de cerere.


PLIANT ADMITERE 2021

LOCURI ADMITERE 2021

ACTE NECESARE

FIȘA MEDICALĂ (EFS / KMS)

TAXE

PERIOADA DE ÎNSCRIERE - 08-22 iulie 2021

➢ Susţinerea probei psiho-motrice  (EFS + KMS) - 23 iulie 2021 ora 8:00

➢ Test grilă (licență) (AMG, MOAȘE, AF) - 23 IULIE 2021 - acces în sală începând cu ora 9:00

➢ Susținerea probei scrise (masterat) - 23 iulie 2021- acces în sală începând cu ora 9:00

 

- Tematica și bibliografia pentru examenul de admitere la programele de licență "ASISTENŢĂ MEDICALĂ GENERALĂ, MOAŞE şi ASISTENŢĂ DE FARMACIE"

- Tematica și bibliografia pentru examenul de admitere la programele de masterat "ȘTIINȚA MOTRICITĂȚII ÎN ACTIVITĂȚI DIDACTICE ȘI DE TIMP LIBER" și "KINETOTERAPIA ÎN AFECŢIUNILE ORTOPEDICE ŞI ÎN TRAUMATOLOGIA SPORTIVĂ"

 

Regulament de organizare și desfășurare a admiterii la studiile universitare de licență și masterat pentru anul universitar 2021-2022

Regulament privind cuantumul taxelor încasate la nivelul Universității "Constantin Brâncuși" din Târgu-Jiu în anul universitar 2020-2021

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studiile universitare de licență și masterat în cadrul FSMC pentru anul universitar 2021-2022