Print this page

Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale

Date de contact:


Adresa: Str. Tineretului nr. 4, Târgu Jiu, Gorj, România

Tel: 0253223197, E-Mail: fefs@utgjiu.ro, http://www.utgjiu.ro/fefs/


REZULTATE ADMITERE - 23 iulie 2021

 

LISTA REZULTATELOR OBŢINUTE LA PROBA DE APTITUDINI PSIHOMOTRICE SPECIFICE (EFS+KMS) LA CONCURSUL DE ADMITERE SESIUNEA IULIE 2021

LISTA REZULTATELOR OBŢINUTE LA PROBA SCRISĂ ELIMINATORIE (ADMIS / RESPINS)- DOMENIUL DE LICENȚĂ - SĂNĂTATE (AF, AMG și MOAȘE) LA CONCURSUL DE ADMITERE SESIUNEA IULIE 2021

STUDII DE LICENȚĂ

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT - buget - taxă - liceu rural -

KINETOTERAPIE ȘI MOTRICITATE SPECIALĂ - buget - taxă - liceu rural - rrom -

ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ - buget - taxă

MOAȘE- taxă

ASISTENȚĂ DE FARMACIE - buget - taxă - liceu rural - protecție socială

----- lista potențialilor admiși (toate programele de licență)

STUDII DE MASTERAT

SMADTL - buget - taxă

KAOTS - buget - taxă


 


CONFIRMAREA LOCULUI

Pentru confirmare cadidații care s-au înscris online la concursul de admitere se vor prezenta cu un dosar de carton tip mapă care va conține documentele încarcate pe platformă.

Toți candidații trebuie să respecte și urmatoarele :

Pentru loc fără taxă:

Achitarea la casieria universităţii a taxei de confirmare în sumă de 200 lei și prezentarea diplomei de bacalaureat până la data de: 02 august 2021, dacă a fost admis iniţial; 03 august 2021, dacă a fost admis în urma redistribuirii și 04 august 2021 dacă a fost admis în urma redistribuirii pe bază de cerere.

Pentru loc cu taxă:

Achitarea la casieria universităţii a taxei de confirmare în sumă de 200 lei și a primei tranşe din taxa anuală de şcolarizare, în sumă de 300 lei, prezentarea diplomei de bacalaureat în original (sau diploma de bacalaureat în copie certificată conform cu originalul/copie legalizată însoţită de adeverinţă eliberată de facultatea unde se află originalul, pentru candidaţii care urmează două specializări în acelaşi timp) până la data de: 02 august 2021, dacă a fost admis iniţial; 03 august 2021, dacă a fost admis în urma redistribuirii și 04 august 2021 dacă a fost admis în urma redistribuirii pe bază de cerere.
ADMITERE ONLINEPLIANT ADMITERE 2021

LOCURI ADMITERE 2021

ACTE NECESARE

FIȘA MEDICALĂ (EFS / KMS)

TAXE

PERIOADA DE ÎNSCRIERE - 08-22 iulie 2021

➢ Susţinerea probei psiho-motrice  (EFS + KMS) - 23 iulie 2021 ora 8:00

➢ Test grilă (licență) (AMG, MOAȘE, AF) - 23 IULIE 2021 - acces în sală începând cu ora 9:00

➢ Susținerea probei scrise (masterat) - 23 iulie 2021- acces în sală începând cu ora 9:00

 

- Tematica și bibliografia pentru examenul de admitere la programele de licență "ASISTENŢĂ MEDICALĂ GENERALĂ, MOAŞE şi ASISTENŢĂ DE FARMACIE"

- Tematica și bibliografia pentru examenul de admitere la programele de masterat "ȘTIINȚA MOTRICITĂȚII ÎN ACTIVITĂȚI DIDACTICE ȘI DE TIMP LIBER" și "KINETOTERAPIA ÎN AFECŢIUNILE ORTOPEDICE ŞI ÎN TRAUMATOLOGIA SPORTIVĂ"

 

Regulament de organizare și desfășurare a admiterii la studiile universitare de licență și masterat pentru anul universitar 2021-2022

Regulament privind cuantumul taxelor încasate la nivelul Universității "Constantin Brâncuși" din Târgu-Jiu în anul universitar 2020-2021

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studiile universitare de licență și masterat în cadrul FSMC pentru anul universitar 2021-2022