Print this page

Informatii utile Admitere 2023

Date de contact:

Adresa: Str. Tineretului nr. 4, Târgu Jiu, Gorj, România,

Tel: 0253223197, E-Mail: fsmc.ucb@gmail.com, http://www.utgjiu.ro/fefs/SESIUNEA SEPTEMBRIE 2023

 

REZULTATE CONCURS ADMITERE FSMC - sesiunea septembrie 2023

Data afișării: 26 sept 2023 - rezultate FINALE

REZULTATELE OBȚINUTE LA PROBA DE APTITUDINI PSIHOMOTRICE SPECIFICE LA CONCURSUL DE ADMITERE SESIUNEA SEPT 2023 - PROBĂ ELIMINATORIE - EFS + KMS


REZULTATELE OBŢINUTE LA PROBA SCRISĂ ELIMINATORIE (ADMIS / RESPINS)- DOMENIUL DE LICENȚĂ - SĂNĂTATE (ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ) LA CONCURSUL DE ADMITERE SESIUNEA SEPT 2023

REZULTATELE OBŢINUTE LA PROBA SCRISĂ ELIMINATORIE (ADMIS / RESPINS)- DOMENIUL DE LICENȚĂ - SĂNĂTATE ( ASISTENȚĂ DE FARMACIE) LA CONCURSUL DE ADMITERE SESIUNEA SEPT 2023

ATENȚIE !!! Candidații declarați RESPINS / ABSENT la probele eliminatorii nu se mai regăsesc în listele de mai jos.

STUDII DE LICENȚĂ

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

- buget -///- taxă -///- protecție socială

KINETOTERAPIE ȘI MOTRICITATE SPECIALĂ

- buget -/// - taxă-///- romi

ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ

- buget -///- taxă -///- romi

ASISTENȚĂ DE FARMACIE

- buget -///- taxă


----- Lista candidaților declarați RESPINS (toate programele de licență)

STUDII DE MASTERAT

SMADTL - taxă

KAOTS -  taxă

 

CONVERSIE PROFESIONALĂ

Educație fizică și sportivă - taxă

 

CONFIRMAREA LOCULUI

Pentru confirmare cadidații care s-au înscris online la concursul de admitere se vor prezenta cu un dosar de carton tip mapă care va conține documentele încarcate pe platformă.

Toți candidații trebuie să respecte și urmatoarele :

Pentru loc fără taxă:

Achitarea la casieria universităţii a taxei de confirmare în sumă de 200 lei (100 lei masterat) și prezentarea diplomei de bacalaureat (+ diploma de licență la masterat) în original până la data de: 23 sept 2023, dacă a fost admis iniţial; 25 sept 2023, dacă a fost admis în urma redistribuirii și 26 sept 2023 dacă a fost admis în urma redistribuirii pe bază de cerere.

Pentru loc cu taxă:

Achitarea la casieria universităţii a taxei de confirmare în sumă de 200 lei (100 lei masterat) și a primei tranşe din taxa anuală de şcolarizare, în sumă de 300 lei până la data de: 23 sept 2023, dacă a fost admis iniţial; 25 sept 2023, dacă a fost admis în urma redistribuirii și 26 sept 2023 dacă a fost admis în urma redistribuirii pe bază de cerere.

 

 

ANUNȚ PROBE: MARȚI, 19 septembrie 2023,

Ora 8:00 Probele sportive EFS+KMS - BAZA SPORT COMPLEX STUDENȚESC DEBARCADE

Ora 10:00 Probele scrise (grile) AMG CLĂDIRE DEBARCADER ETAJ 1

Ora 12:00 Probele scrise (grile) AF+MASTERAT CLĂDIRE DEBARCADER ETAJ 1

  • PERIOADA DE ÎNSCRIERE ON-LINE: 05 august - 18 sept. 2023  • PERIOADA DE ÎNSCRIERE FIZIC: 04-18 sept 2023

Programe de studii de licență:

- Educație fizică și sportivă (EFS)

Locuri: 17 taxă  /// 1 etnie romă /// 1 protectie socială /// 1 român de pretutindeni

- Kinetoterapie și motricitate specială (KMS)

Locuri: 1 etnie romă /// 1 protecție socială // 1 român de pretutindeni

ATENȚIE !!! Se pot depune dosare de înscriere la progrmul de studii KMS, cu opțiunea ”buget / cu taxă”, sub rezerva neocupării locurilor speciale (etnie romă, protecție socială și român de pretutindeni) și a aprobării ministerului de transformare a acestora.

- Asistență medicală generală (AMG)

Locuri: 2 cu taxă // 1 etnie romă /// 1 absolvent mediu rural

- Asistență de farmacie (AF)

Locuri: 6 cu taxă /// 1 etnie romă


Programe de studii de masterat:


- Știința motricității în activități didactice și de timp liber (SMADTL)

Locuri: 2 cu taxă 

- Kinetoterapia în afecțiunile ortopedice și în traumatologia sportivă (KAOTS)

Locuri: 8 cu taxă

 

Program conversie profesională:

- Educație fizică și sportivă (2 ani)

Locuri: 50 cu taxă


1. Acte necesare înscrierii (.pdf)

2. Calendarul admiterii (.pdf)

3. Cifra de școlarizare (.pdf)

4. Condiții de admitere (.pdf)

5. Taxa de înscriere / școlarizare (.pdf)

6. Fișa medicală (programe EFS / KMS (.pdf)

7. Tematică probă scrisă (programe AMG+AF) (.pdf)

8. Tematică probă scrisă (master SMADTL / KAOTS) (.
pdf)

9. Barem probe aptitudini psiho-motrice (.pdf)

 
Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studiile universitare de licență și masterat în cadrul FSMC pentru anul universitar 2023-2024

 

Metodologie privind organizarea și desfășurarea admiterii la programele de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, pentru anul universitar 2023-2024

Calendarul admiterii și cifra de școlarizare - conversie


Pliant admitere 2023REZULTATE CONCURS ADMITERE FSMC - sesiunea IULIE 2023

Data afișării: 02 august 2023 - rezultate finale

REZULTATELE OBȚINUTE LA PROBA DE APTITUDINI PSIHOMOTRICE SPECIFICE LA CONCURSUL DE ADMITERE SESIUNEA IULIE 2023 - PROBĂ ELIMINATORIE - EFS + KMS


REZULTATELE OBŢINUTE LA PROBA SCRISĂ ELIMINATORIE (ADMIS / RESPINS)- DOMENIUL DE LICENȚĂ - SĂNĂTATE (ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ) LA CONCURSUL DE ADMITERE SESIUNEA IULIE 2023

REZULTATELE OBŢINUTE LA PROBA SCRISĂ ELIMINATORIE (ADMIS / RESPINS)- DOMENIUL DE LICENȚĂ - SĂNĂTATE ( ASISTENȚĂ DE FARMACIE) LA CONCURSUL DE ADMITERE SESIUNEA IULIE 2023

ATENȚIE !!! Candidații declarați respinși / absenți la probele eliminatorii nu se mai regăsesc în listele de mai jos.

STUDII DE LICENȚĂ

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT
- buget - taxă - liceu rural - protecție socială - romi

KINETOTERAPIE ȘI MOTRICITATE SPECIALĂ
- buget - taxă - liceu rural - protecție socială - romi


ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ
- buget - taxă - romi -


ASISTENȚĂ DE FARMACIE
- buget - taxă - romi -


----- lista candidaților respinși (toate programele de licență)

STUDII DE MASTERAT

SMADTL - buget - taxă


KAOTS - buget - taxă


----- lista candiaților respinși (toate programele de masterat)


CONVERSIE PROFESIONALĂ

Educație fizică și sportivă -  taxă

 

CONFIRMAREA LOCULUI

Pentru confirmare cadidații care s-au înscris online la concursul de admitere se vor prezenta cu un dosar de carton tip mapă care va conține documentele încarcate pe platformă.

Toți candidații trebuie să respecte și urmatoarele :
Pentru loc fără taxă:

Achitarea la casieria universităţii a taxei de confirmare în sumă de 200 lei (100 lei masterat) și prezentarea diplomei de bacalaureat (+ diploma de licență la masterat) până la data de: 31 iulie 2023, dacă a fost admis iniţial; 01 august 2023, dacă a fost admis în urma redistribuirii și 02 august 2023 dacă a fost admis în urma redistribuirii pe bază de cerere.
Pentru loc cu taxă:

Achitarea la casieria universităţii a taxei de confirmare în sumă de 200 lei (100 lei masterat) și a primei tranşe din taxa anuală de şcolarizare, în sumă de 300 lei, prezentarea diplomei de bacalaureat în original (sau diploma de bacalaureat în copie certificată conform cu originalul/copie legalizată însoţită de adeverinţă eliberată de facultatea unde se află originalul, pentru candidaţii care urmează două specializări în acelaşi timp) (+ diploma de licență la masterat) până la data de: 31 iulie 2023, dacă a fost admis iniţial; 01 august 2023, dacă a fost admis în urma redistribuirii și 02 august 2023 dacă a fost admis în urma redistribuirii pe bază de cerere.

ANUNȚ !

LUNI, 24 iulie 2023

Ora 8:00 -- Proba sportivă  -  EFS+KMS
BAZA SPORT COMPLEX STUDENȚESC DEBARCADER


Ora 10:00 --  Proba scrisă (grile)  --  AMG
CLĂDIRE DEBARCADER ETAJ 1

 

Ora 12:00 --  Proba scrisă (grile)  -- AF+MASTERAT
CLĂDIRE DEBARCADER ETAJ 1

 

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studiile universitare de licență și masterat în cadrul FSMC pentru anul universitar 2023-2024

 

Metodologie privind organizarea și desfășurarea admiterii la programele de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, pentru anul universitar 2023-2024

Calendarul admiterii și cifra de școlarizare - conversie

Fișă înscriere - conversie

 

Pliant admitere 2023Programe de studii de licență:


- Educație fizică și sportivă (EFS)

- Kinetoterapie și motricitate specială (KMS)

- Asistență medicală generală (AMG)

- Asistență de farmacie (AF)
Programe de studii de masterat:


- Știința motricității în activități didactice și de timp liber


- Kinetoterapia în afecțiunile ortopedice și în traumatologia sportivă