Print this page

Finanțe și bănci

 

Programul de studiu: Finanţe şi bănci


Competențe dobândite prin programul de studiu

Competenţe profesionale:

  • Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în entităţile/organizaţii-le private şi publice

  • Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii referitoare la probleme economico-financiare

  • Realizarea de lucrări de natură economico-financiară la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice

  • Execuţia de operaţiuni şi tranzacţii financiare specifice entităţilor/organizaţiilor private şi publice

  • Implementarea planurilor şi bugetelor la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice

  • Aplicarea deciziilor financiare în cadrul entităţilor/organizaţiilor private şi publice

Competenţe transversale:

  • Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă

  • Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei

  • Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare

Locuri de muncă:


Comisar garda financiară; Controlor tezaur; Inspector financiar-bancar; Inspector asigurări; Referent de specialitate financiar-contabilitate; Dealer; Analist investiţii; Consultant plasamente valori mobiliare; Agent capital de risc; Consultant fiscal; Economist bancă; Ofiţer bancar (credite, marketing, produse şi servicii bancare); Administrator bancar/produs leasing; Referent bancar/societate leasing ; Inspector de specialitate asigurări; Inspector de specialitate subscriere; Referent de specialitate asigurări; Inspector de risc; Specialist sistem asigurări; Expert/inspector vamal; Controlor vamal, controlor pentru datoria vamală, agent vamal (studii superioare); Analist financiar; Asistent analist; Consilier/expert/inspector/referent/economist în economia mediului; Administrator financiar (patrimoniu) studii superioare;