Print this page

Informatii admitere pentru romanii de pretutindeni
Recunoaşterea studiilor cetăţenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului

Economic European și din Confederaţia Elveţiană pentru înscrierea la studii universitare de

licenţă: http://www.cnred.edu.ro/

OMEN 3775 din 16.05.2016

OMENCS 3855 din 26 mai 2016