Print this page

Informatii utile Admitere 2021

Rezultate Licență FSE - septembrie

Rezultate Masterat FSE - septembrie

Rezultate Masterat FSEDAP - septembrie


LOCURI ROMÂNI DE PRETUTINDENI 2021 - SEPTEMBRIE


Documente necesare înscrierii:

Anexa 2 Cerere de înscriere 2021-2022

Anexa 3 apartenență

Anexa 4 confirmare loc

ANEXA 6-acord date cu caracter personal

DECLARAȚIE ca nu deține domiciliul în România

Declarație finanțare licență 2021

Declarație finanțare masterat 2021

Fișă înscriere 2021 Licență FI

Fișă înscriere 2021 Licență FSEDAP

Fișă înscriere 2021 Licență FSE

Fișă înscriere 2021 Licență FSMC

Fișă înscriere 202 Masterat FI

Fișă înscriere 2021 Masterat FSEDAP

Fișă înscriere 2021 Masterat FSE

Fișă înscriere 2021 Masterat FSMC
Rezultate Masterat - FSE - iulie

Rezultate Masterat - FSEDAP - iulie

 

Adresa de e-mail unde se vor trimite actele:


admitere.ucb@gmail.com

 

Recunoaşterea studiilor cetăţenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European și din Confederaţia Elveţiană pentru înscrierea la studii universitare de licenţă: http://www.cnred.edu.ro/Regulament de organizare și desfășurare a admiterii la studiile universitare de licență și masterat pentru anul universitar 2021-2022

 


Admitere cetățeni state terțeOrdin Nr 3473/2017 - străini state terțe

OMEC nr. 4151 din 24.04.2020 de modificare a Ordinului nr. 3473 din 2017

Cerere scrisoare de acceptare

Anexa 5 listă diplome


Admitere români de pretutindeni

 

Ordin Nr. 3900/2017 - români de pretutindeni

Metodologia de admitere - români de pretutindeni

Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeniLOCURI ROMÂNI DE PRETUTINDENI 2021

Educational offer oh the "Constantin Brâncuși" University of Târgu-Jiu for Romanians Etnics from the Republic of Serbia, for the academic year 2021-2022

 


Calendarul admiterii:

- Calendar admitere licență 2021 - Facultatea de Inginerie

- Calendar admitere masterat 2021 - Facultatea de Inginerie

- Calendar admitere licență 2021 - Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică

- Calendar admitere masterat 2021 - Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică

- Calendar admitere licență 2021 - Facultatea de Științe Economice

- Calendar admitere masterat 2021 - Facultatea de Științe Economice

- Calendar admitere licență 2021 - Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale

- Calendar admitere masterat 2021 - Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale

 

ATENȚIE! PENTRU ADMITEREA LA LICENȚĂ / MASTERAT TREBUIE SUSȚINUTĂ O PROBĂ DE CONCURS ELIMINATORIE, DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Probe de concurs (unde este cazul):

Facultatea de Inginerie
Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică
Facultatea de Știinte Economice
Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale


Anunț Admitere 2021:

Anunț admitere 2021, candidați Republica MOLDOVA

Anunț admitere 2021, candidați Republica SERBIADocumente necesare înscrierii:

Anexa 2 Cerere de înscriere 2021-2022

Anexa 3 apartenență

Anexa 4 confirmare loc

ANEXA 6-acord date cu caracter personal

DECLARAȚIE ca nu deține domiciliul în România

Declarație finanțare licență 2021

Declarație finanțare masterat 2021

Fișă înscriere 2021 Licență FI

Fișă înscriere 2021 Licență FSEDAP

Fișă înscriere 2021 Licență FSE

Fișă înscriere 2021 Licență FSMC

Fișă înscriere 202 Masterat FI

Fișă înscriere 2021 Masterat FSEDAP

Fișă înscriere 2021 Masterat FSE

Fișă înscriere 2021 Masterat FSMC