Print this page

Rezultate Utile Admitere 2014

FACULTATEA DE STIINTE MEDICALE SI COMPORTAMENTALE

REZULTATE ADMITERE - sesiunea SEPTEMBRIE 2014


Programe de studii universitare de masterat:

- Stiinta Motricitatii in Activitati Didactice si de Timp Liber - SMADTL - limbă de predare - Limba română

REZULTATE FINALE 29 sept 2014:

 

REZULTATE INITIALE:

 

Programul  de studii universitare de licenta:
- Educatie Fizica si Sportiva - EFS - Invatamant cu frecventa IF - limbă de predare - Limba română

REZULTATE FINALE: POTENTIAL ADMISI EFS BUGET (.pdf) POTENTIAL ADMISI EFS TAXA (.pdf)

ATENTIE !!! Prerioada de confirmare a locurilor ocupate prin concurs 16-18 SEPTEMBRIE 2014

A T E N Ţ I E !!!! Taxa de confirmare se achită la casieria UCB, situata in Clădirea BIOCLINICA la etaj (fosta Complex Comerical Gârdu) înainte de podul Pasarela pe dreapta.

FACULTATEA DE STIINTE MEDICALE SI COMPORTAMENTALE organizeaza Concurs de admitere, sesiunea august-septembrie la urmatoarele programe universitare:

PERIOADA DE ÎNSCRIERE - începând de luni, 25 august 2014

Pentru programul EDUCATIE FIZICA SI SPORTIVA perioada de inscriere este pana duminica 14 septembrie 2014, ora 13:00

Luni, 15 sept 2014, ora 12:00 la Complexul Studentesc DEBARCADER se vor desfasura PROBA PSIHOMOTRICA - eliminatorie


!!! - numărul de locuri scoase la concurs se poate modifica în condiţiile retragerii candidaţilor declaraţi admişi în sesiunea precedentă

A T E N Ţ I E !!!! Taxa de înscriere / confirmare se achită la casieria UCB, situata in Clădirea BIOCLINICA la etaj (fosta Complex Comerical Gârdu) înainte de podul Pasarela pe dreapta.

REZULTATE ADMITERE - sesiunea IULIE 2014

  • Programe de studii universitare de licenta:

- Educatie Fizica si Sportiva - EFS - Invatamant cu frecventa IF - limbă de predare - Limba română

REZULTATE FINALE: ADMISI EFS BUGET (.pdf) ADMISI EFS TAXA (.pdf) RESPINSI (pdf.)

REZULTATE INITIALE: ADMISI EFS BUGET (.pdf) ADMISI EFS TAXA (.pdf) POTENTIAL RESPINSI (pdf.)

- Kinetoterapie si Motricitate Speciala - KMS -  Invatamant cu frecventa IF - limbă de predare - Limba română

REZULTATE FINALE: ADMISI KMS BUGET (.pdf) ADMISI KMS TAXA (.pdf) RESPINSI (pdf.)

REZULTATE INITIALE: ADMISI KMS BUGET (.pdf) ADMISI KMS TAXA (.pdf) POTENTIAL RESPINSI (pdf.)


- Asistenta Medicala Generala - AMG - Invatamant cu frecventa IF -
limbă de predare - Limba română

REZULTATE FINALE: ADMISI AMG BUGET (.pdf) ADMIS AMG loc Rom (pdf.) ADMISI TAXA (.pdf) RESPINSI (pdf.)

REZULTATE INITIALE: ADMISI AMG BUGET (.pdf) ADMIS AMG loc Rom (pdf.) ADMISI TAXA (.pdf) POTENTIAL RESPINSI (pdf.)

LISTA DOSARELOR RETRASE (.pdf)

  • Programe de studii universitare de masterat:

- Stiinta Motricitatii in Activitati Didactice si de Timp Liber - SMADTL - limbă de predare - Limba română
ATENTIE !!! -
Conform Hotararii Senatului UCB nr. 220/18.07.20014 s-a prelungit parioada de inscriere la studii universitare de masterat până la data de 25 septembrie 2014

ANUNT perioade de CONFIRMARI !!! (.pdf)

A T E N T I E !!!! Taxa de inscriere / confirmare se achita la casieria UCB, situata in Cladirea BIOCLINICA la etaj (fosta Complex Comerical Gardu) inainte de podul Pasarela pe dreapta.

Situatia inscrierilor la programele de licenta si masterat sesiunea iulie 2014

Calendarul de desfăşurare al concursului de admitere pentru sesiunea iulie 2014 este următorul:


ATENTIE !!! - Conform Hotararii Senatului UCB nr. 220/18.07.20014 s-a prelungit parioada de inscriere la studii universitare de masterat până la data de 25 septembrie 2014

Concursul de admitere la Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale se organizează pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat (granturi de studii) şi pe locuri cu taxă, în două sesiuni: iulie şi septembrie (numai dacă rămân locuri libere după sesiunea din iulie) pe baza METODOLOGIEI DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2014-2015

TAXE:

Taxa de înscriere la concursul de admitere pentru toate programele de studii de licenţă şi masterat este de 100 lei (cu excepţile din METODOLOGEI DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2014-2015 ).

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2014-2015 la:

Studii universitare de licenţă

Educaţie Fizică şi Sportivă - 3.000 lei
Kinetoterapie şi Motricitate Specială - 3.000 lei
Asistență Medicală Generală - 4 200 lei

Studii universitare de masterat

Ştiinţa Motricităţii în Activităţi Didactice şi de Timp Liber - 3.000 lei

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII:

În vederea înscrierii la concursul de admitere, candidatul trebuie să prezinte comisiei următoarele:
1) dosar de carton tip plic;
2) fişa de înscriere pentru concursul de admitere completată corect la toate rubricile;
3) diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta (adeverinţă de absolvire pentru absolvenţii de bacalaureat din 2014), în original sau copie legalizată;
4) diploma de licenţă - doar pentru candidaţii la studii universitare de masterat - sau diploma echivalentă cu aceasta (adeverinţă de absolvire pentru absolvenţii promoţiei 2014), în original sau copie legalizată;
5) certificatul de naştere în copie legalizată, iar dacă este cazul şi acte doveditoare privind schimbarea numelui (căsătorie, adopţie, hotărâre judecătorească), în copie legalizată;
6) adeverinţă din care să rezulte calitatea de student şi forma de finanţare (pentru studenţii care urmează un alt program de studiu);
7) BI / CI în copie xerox;
8) trei fotografii tip buletin identitate;
9) chitanţa justificativă privind taxa de înscriere la concursul de admitere;
10) adeverinţă medicală - în funcţie de programul de studii optat, astfel:
- Pentru programele de studii de licenţă altele decât cele din domeniul educaţie fizică şi sport şi pentru programele de studii de masterat, adeverinţa medicală standard pentru înscrierea la facultate, eliberată de cabinetele medicale şcolare, medicul de familie sau dispensarul teritorial sau de întreprindere - după caz - de care aparţin din care să rezulte că sunt apţi pentru învăţământul superior;
- Pentru programele de studii de licenţă din domeniul Educaţie fizică şi sport (Educţie fizică şi sportivă şi Kinetoterapie şi motricitate specială) se completează o FIŞĂ MEDICALĂ SPECIALĂ (click aici ptr. descărcare *.pdf) pusă la dispoziţie de facultate, care să fie completată de medicul de familie, parafată şi cu ştampilă rotundă, care să cuprindă examenele de specialitate cu menţiunea apt / inapt pentru efort fizic cu maximum 30 de zile înainte de data concursului de admitere, analizele medicale fiind următoarele:

- examen clinic general care să specifice dacă este în evidenţă cu boli cronice sau degenerative;
- examen de serologia sifilisului;
- examen radiologic pulmonar;
- examen psihiatric efectuat de medic specialist psihiatru;
- examen cardiologic efectuat de medic specialist cardiolog, cu electrocardiograma interpretată de medicul specialist ataşată fişei medicale.

Adeverinţa medicală specială poate fi înlocuită pentru sportivii de performanţă, legitimaţi la asociaţii / cluburi sportive, candidaţi la programele de studii de licenţă Educaţie fizică şi sportivă şi Kinetoterapie şi motricitate specială cu certificatul medico-sportiv sau copie de pe legitimaţia de sportiv vizată de unitatea de medicină sportivă de care aparţin, cu cel mult şase luni înainte de data concursului.