Print this page

Inginerie economică în domeniul mecanic

Programul de studii: Inginerie economică în domeniul mecanic

Competențe dobândite prin programul de studiu

1. Competente profesionale

• Efectuarea de calcule, demonstratii si aplicatii, pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei si managementului pe baza cunostintelor din stiintele fundamentale
• Elaborarea si interpretarea documentatiei tehnice, economice si manageriale
• Fabricatia, controlul si punerea in functiune a produselor, echipamentelor si sistemelor mecanice
• Exploatarea produselor, echipamentelor si sistemelor mecanice
• Proiectarea, implementarea şi imbunatatirea sistemelor de management
• Managementul firmei si gestionarea resurselor

2. Competenţe transversale

• Aplicarea, în mod responsabil, a principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în realizarea sarcinilor profesionale şi identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, a etapelor de lucru, a duratelor de execuţie, a termenelor de realizare aferente şi a riscurilor aferente.
• Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei,
• Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi utilizarea eficientă, pentru propria dezvoltare, a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată de calculator (portaluri Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât în limba romana, cât şi într-o limbă de circulaţie international.

3. Locuri de muncă

1. Profesor în învatamântul primar, liceal, universitar
2. Responsabil proces
3. Manager de produs
4. Administrator societate comerciala
5. Inginer mecanic
6. Consultant în management
7. Inginer economist
8. Consilier inginer mecanic
9. Inginer sef firme de afaceri si alte servicii comerciale
10. Manager aprovizionare
11. Manager relatii furnizori
12. Conducator firma mica-patron (girant) în afaceri, intermedieri si alte servicii comerciale
13. Asistent de cercetare în tehnologia constructiilor de masini
14. Inginer de cercetare în masini si instalatii mecanice