Print this page

Managementul energiei

Programul de studii: Managementul energiei

 

Competențe dobândite prin programul de studiu

1. Competențe profesionale

• Utilizarea cunoştinţelor privind principiile de funcţionare şi impactul asupra mediului aferente sistemelor de producere, transport şi distribuţie a energiei electrice şi termice
• Explicarea şi interpretarea conceptelor generale şi specifice privind procesele tehnologice din cadrul sistemelor de utilizare a energiei
• Rezolvarea problemelor de dimensionare, funcţionare şi mentenanţă aferente echipamentelor şi instalaţiilor energetice
• Utilizarea critic-constructivă a elementelor de bază aferente managementului sistemelor energetice, corelată cu legislaţia din domeniu şi cu principiile pieţei de energie
• Utilizarea în scop creativ şi inovativ a cunoştinţelor de bază în modelarea, proiectarea şi exploatarea echipamentelor şi instalaţiilor energetice
• Aplicarea în condiţii de autonomie şi responsabilitate restrânsă a principiilor de utilizare eficientă a energiei la consumatorul final şi de elaborare a auditului energetic

2. Competenţe transversale

• Identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, condiţiilor de finalizare a acestora, etapelor de lucru, timpilor de lucru, termenelor de realizare aferente şi riscurilor aferente
• Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei,
• Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată (portaluri Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât în limba română cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională

3. Locuri de muncă

1. Profesor în învăţământul liceal, postliceal, profesional şi de maiştri
2. Analist cumpărări/ consultant furnizori
3. Dispecer reţea distribuţie
4. Inginer energetică industrială
5. Proiectant inginer energetician
6. Inginer producţie
7. Consilier tehnic
8. Asistent de cercetare în energetica industrială