Print this page

Rezultate utile admitere 2012Admitere Sesiunea Septembrie 2012


Situația locurilor neocupate după sesiunea de Admitere Iulie 2012, locuri ce vor fi scoase la concurs în sesiunea de Admitere Septembrie 2012:

  • Studii universitare de licență - forma de învățământ cu frecvență

Domeniu
Locuri neocupate
Total
Fără taxă
Cu taxă
Administrarea Afacerilor
2
5
7
Contabilitate
1
0
1
Finanțe
1
8
9
Management
0
13
13
Total
4
26
30

  • Studii universitare de licență - forma de învățământ ID

Domeniu
Locuri neocupate
Total
Administrarea Afacerilor
18
18
Contabilitate
28
28
Finanțe
27
27
Management
24
24
Total
97
97

  • Studii universitare de masterat

Programul de studii
Locuri neocupate
Total
Fără taxă
Fără taxă etnici
Cu taxă
Administrarea Afacerilor în Turism și Servicii
0
2
16
18
Control, Audit și Expertiză Financiar-Contabilă
1
1
2
4
Bănci și Asigurări
0
1
20
21
Finanțe și Guvernanță Publică Europeană
0
1
22
23
Managementul Dezvoltării Afacerilor
0
2
18
20
Total
1
7
78
86


Calendarul desfășurării Admiterii - Sesiunea Septembrie

10.09.2012-16.09.2012
- înscrierea candidaţilor la sediul facultăţii;
16.09.2012, ora 22,00
- afişarea rezultatelor parţiale;
17.09.2012
- depunere contestaţii;
17.09.2012-20.09.2012
- confirmarea locurilor ocupate;
20.09.2012, ora 22,00
- redistribuirea candidaţilor şi afişarea rezultatelor;
21.09.2012-23.09.2012
- confirmarea locurilor după redistribuire şi depunere contestaţii;
23.09.2012, ora 22,00
- afişarea rezultatelor finale.


Pliant ADMITERE 2012 - Sesiunea Septembrie

Afiș ADMITERE 2012 - Sesiunea SeptembrieAdmitere Sesiunea Iulie 2012


Înscrierea candidaților se desfășoară zilnic,  între orele: Luni - Vineri 09:00 - 17:00

Sâmbătă - Duminică 10:00 - 13:00


Locuri scoase la concurs la studiile universitare de licenţă pentru anul universitar 2012-2013

Locuri scoase la concurs la studiile universitare de masterat pentru anul universitar 2012-2013

Taxa de înscriere la studii universitare de licenţă şi de masterat este:
- 100 lei
Taxa de școlarizare studii universitare de licenţă este:
- IF: 2350 lei/an
- ID 2150 lei/an
Taxa de școlarizare studii universitare de masterat este:
- IF: 2750 lei/an
Taxă de confirmare a locului după ce candidatul a fost declarat admis, reprezentând prima tranșă din taxa de şcolarizare este:
- IF: 400 lei
- ID: 400 lei

Program casierie pentru achitarea taxelor de înscriere (Complexul comercial Gârdu, lângă Bioclinica):

- Luni - Vineri, între orele 09:00 - 17:00

- Sâmbătă - Duminică, între orele 09:00 - 12:00


Important!

Candidații la studiile universitare de masterat care au finalizat studiile de licență în alt domeniu decât cel pe care doresc să-l urmeze trebuie sa elaboreze un referat pe o temă aleasă din listele de teme propuse pentru fiecare domeniu de studiu.

Informații utile elaborarării referatelor:

- Declarație de asumare a răspunderii privind conținutul referatului

Ghid privind elaborarea referatului

- Tematica și bibliografia pentru elaborarea referatului - Domeniul Finanțe

- Tematica și bibliografia pentru elaborarea referatului - Domeniul Contabilitate

- Tematica și bibliografia pentru elaborarea referatului - Domeniul Administrarea Afacerilor

- Tematica și bibliografia pentru elaborarea referatului - Domeniul Management


Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii la studiile universitare de licență și masterat în anul universitar 2012 - 2013

Pliant ADMITERE 2012

Afiș ADMITERE 2012