Print this page

Rezultate utile admitere 2013

Rezultate Finale Admitere 2013

Datorită numărului insuficient de candidaţi declaraţi admişi pentru constituirea unei formaţiuni de studiu (minimum 30 studenţi pentru programele de licenţă şi minim 20 de studenţi pentru programele de master), programele de studii de licenţă INGINERIE ECONOMICĂ ÎN DOMENIUL MECANIC şi TERMOENERGETICĂ, şi programul de studii de master TEHNOLOGII MODERNE DE FABRICAŢIE nu se vor organiza.

Candidaţii declaraţi admişi la aceste programe de studii au fost redistribuiţi la alte programe de studii pentru care au optat prin fişa de înscriere, cu păstrarea statutului dobândit prin concurs (loc bugetat/loc cu taxă).

Rezultate Finale Licenţă - Iulie 2013

Rezultate Finale Master - Iulie 2013

Rezultate Finale Licenţă - Sept.2013

Rezultate Finale Master - Sept.2013


Admitere Seiunea Septembrie 2013


Rezultate Finale Admitere - Studii licenţă - Sept. 2013Anunț,

Datorită imposibilității unor licee de a elibera diplomele de bacalaureat în interiorul termenului de confirmare stabilit prin metodologia de admitere, Comisia de Admitere a Facultății de Inginerie a hotărât prelungirea termenului de confirmare până la data de 18.09.2013.


Rezultate admitere - studii licenţă - sept. 2013

Rezultate admitere - studii masterat - sept. 2013Admitere Sesiunea Iulie 2013


Locuri rămase libere pentru sesiunea de admitere din sept. 2013

Rezultate finale  Admitere Iulie 2013 - Studii universitare de Licenta 
Rezultate finale Admitere Iulie 2013 - Studii universitare de Master
1. Calendarul admiterii la programele de studii din cadrul Facultatii de Inginerie - ADMITERE 2013 - descarca fisier PDF

2. Locuri scoase la concurs - descarca fisier PDF

3. Metodologia de desfăşurare a concursului de admitere 2013 - descarcă fișier PDF

4. Acte necesare inscrierii admitere 2013 - descarcă fișier PDF

 


1. Locuri scoase la concurs, programe de studii de licență

 

Domeniul de licenţă

Programe de studii

Locuri scoase la concurs

Locuri

fără taxă

Locuri

cu taxă

Total

Inginerie industrială

Tehnologia construcţiilor de maşini

23+1***

26

50

Inginerie şi management

Inginerie economică în domeniul mecanic

20+2***

18

40

Inginerie energetică

Termoenergetică

24+1*

25

50

Managementul energiei

24+1*+1***

24

50

Ingineria sistemelor

Automatică şi informatică aplicată

22+1**+1***

26

50

Ingineria mediului

Ingineria şi protecţia mediului în industrie

24+1*+1***

49

75

TOTAL

137+3*+6***

169

315

 

* locuri bugetate pentru tineri de etnie romă

** locuri fără taxă, cu bursă, școlarizare pentru tinerii din Republica Moldova care au diplomă de bacalaureat obținută în România

*** locuri fără taxă, cu bursă, pentru românii de pretutindeni


2. Locuri scoase la concurs, programe de master

Nr.

Crt.

Domeniul

de licenţă

Programe de studii de master universitar

Locuri scoase la concurs

Locuri fără taxă

Locuri cu  taxă

Total

1.

Inginerie industrială

Tehnologii moderne de fabricaţie

7+1*

17

25

2.

Inginerie energetică

Tehnologii avansate de producere a  energiei

8+1*

11

20

3.

Ingineria mediului

Managementul protecţiei mediului în industrie

7+1*

22

30

4.

Ingineria sistemelor

Conducerea avansată a proceselor industriale

7+1**

12

20

TOTAL

29+3*+1**

62

95

 

* Cifra totală de școlarizare pentru românii de pretutindeni

** Cifra de școlarizare cu bursă pentru românii de pretutindeni


 

CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU STUDII DE LICENŢĂ ȘI STUDII DE MASTER


Sesiunea iulie 2013

Înscrierea candidaţilor: 15-21 iulie 2013
Verificarea dosarelor şi prelucrarea datelor: 22 iulie 2013
Afişare rezultate parţiale: 22 iulie 2013
Confirmarea locurilor ocupate: 23-26 iulie 2013
Prima redistribuire a candidaţilor: 26 iulie 2013
Confirmarea locurilor după prima redistribuire: 27-28 iulie 2013
A doua redistribuire a candidaţilor: 28 iulie 2013
Confirmarea locurilor după a doua redistribuire: 29 iulie 2013
Depunerea cererilor pentru locurile rămase neocupate după cele două redistribuiri: 30 iulie 2013
Redistribuirea pe bază de cerere: 30 iulie 2013
Confirmarea locurilor după redistribuirea la cerere: 31 iulie 2013
Contestaţii: 01 august 2013
Afişarea rezultatelor finale: 02 august 2013

Sesiunea septembrie 2013

Înscrierea candidaţilor: 09-13 septembrie 2013
Verificarea dosarelor şi prelucrarea datelor: 14 septembrie 2013
Afişare rezultate parţiale: 14 septembrie 2013
Confirmarea locurilor ocupate: 15-16 septembrie 2013
Prima redistribuire a candidaţilor: 16 septembrie 2013
Confirmarea locurilor după prima redistribuire: 17-18 septembrie 2013
A doua redistribuire a candidaţilor: 18 septembrie 2013
Confirmarea locurilor după a doua redistribuire: 19-20 septembrie 2013
Depunerea cererilor pentru locurile rămase neocupate după cele două redistribuiri: 21 septembrie 2013
Redistribuirea pe bază de cerere: 21 septembrie 2013
Confirmarea locurilor după redistribuirea la cerere: 22 septembrie 2013
Contestaţii: 23 septembrie 2013
Afişarea rezultatelor finale: 24 septembrie 2013

 

CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU A DOUA FACULTATE ŞI CONTINUARE DE STUDII

 

Sesiunea iulie 2013
Înscrierea candidaţilor: 15-21 iulie 2013
Verificarea dosarelor şi prelucrarea datelor: 22 iulie 2013
Afişare rezultate parţiale: 22 iulie 2013
Confirmarea locurilor ocupate: 23-26 iulie 2013
Redistribuirea candidaţilor: 26 iulie 2013
Confirmarea locurilor după redistribuire: 27-31 iulie 2013
Afişarea rezultatelor: 31 iulie 2013
Contestaţii: 01august 2013
Afişarea rezultatelor finale: 02 august 2013