Print this page

Specializări 2014

Specializările oferite in cadrul Facultatii de Inginerie sunt:

Domeniul de licentaProgramul de studii
1. Ingineria sistemelor Automatica si Informatica Aplicata
2. Inginerie energetică Termoenergetică
3. Inginerie energetică Managementul energiei
4. Ingineria mediului Ingineria şi protecţia mediului în industrie
5. Inginerie industrială Tehnologia construcţiilor de maşini
6. Inginerie şi management Inginerie economică în domeniul mecanic