Print this page

Specializari 2014-2015


În cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor funcţionează în prezent 2 departamente, cu un număr de 5 programe de studii universitare de licenţă şi 10 programe de studii universitare de masterat conform Legii nr. 288/2004, după cum urmează:


Programe de studii de licenţă:

1. Domeniul de licenţă: Finanţe

Finanţe şi bănci, zi, ID, A;

2. Domeniul de licenţă: Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune, zi, ID, A;

3. Domeniul de licenţă:Administrarea afacerilor

Economia comerţului, turismului şi serviciilor, zi, ID, A;

4. Domeniul de licenţă: Management

Management, zi, ID, A;

5. Domeniul de licenţă: Marketing

Marketing, zi, A;


Programe de studii de masterat:

1. Domeniul de licenţă: Finanţe

Bănci şi asigurări

Finanţe şi politici financiare

Finanţe şi guvernanţă publică europeană

2. Domeniul de licenţă: Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor în turism şi servicii

Administrarea afacerilor în comerţ

Turism cultural şi agroturism

3. Domeniul de licenţă: Management

Managementul dezvoltării afacerilor

Managementul afacerilor prin proiecte

4. Domeniul de licenţă: Contabilitate

Control, audit şi expertiză financiar-contabilă

Analiza diagnostic şi evaluarea afacerilor


Capacitatea de şcolarizare la programele de studii universitate de licenţă şi masterat, conform H.G. pentru anul universitar 2014-2015