Print this page

Facultatea de Științe Tehnice, Medicale și Comportamentale

Date de contact:


Adresa: Str. Tineretului nr. 4, Târgu Jiu, Gorj, România

Tel: 0523223197, E-Mail: fefs@utgjiu.ro http://ing.utgjiu.ro, http://www.utgjiu.ro/fefs/


Metodologia de admitere a facultatiiInformații utile pentru:

- studii universitare de licență:

- Educație fizică și sportivă

- Kinetoterapie și motricitate specială

- Asistență medicală generală

- Asistență de farmacie

- Moașe

- studii universitare de masterat:

- Ştiinţa motricităţii în activităţi didactice şi de timp liber
- Kinetoterapia în afecțiunile ortopedice și în traumatologia sportivă


Acte necesare inscrierii

- Calendarul admiterii

- Cifra de scolarizare

- Probele de concurs (unde este cazul)

- Taxa de inscriere

- Taxele de scolarizare

- Fisa MedicalaTematica și biliografia pentru examenul de admitere la programele de licență "ASISTENŢĂ MEDICALĂ

GENERALĂ, MOAŞE şi ASISTENŢĂ DE FARMACIE"


-  Tematica și bibliografia pentru examenul de admitere la programele de masterat "ȘTIINȚA MOTRICITĂȚII

ÎN ACTIVITĂȚI DIDACTICE ȘI DE TIMP LIBER" și "KINETOTERAPIA ÎN AFECŢIUNILE ORTOPEDICE ŞI

ÎN TRAUMATOLOGIA SPORTIVĂ"Informații utile pentru:

- studii universitare de licență:

- Managementul energiei

- Automatică şi informatică aplicată

- Inginerie medicală
- Tehnologia construcțiilor de mașini

- Inginerie și management în alimentație publică și agroturism

- studii universitare de masterat:

- Managementul calității fabricației

- Tehnologii avansate de producere a energiei

- Managementul protecţiei mediului în industrie

- Conducerea avansată a proceselor industriale


- Acte necesare inscrierii

- Calendarul admiterii

- Cifra de scolarizare

- Probele de concurs (unde este cazul)

- Taxa de inscriere

- Taxele de scolarizare