Print this page

Informații utile Admitere 2020

 

Rezultate licență și masterat români de pretutinden - FI

Rezultate masterat români de pretutindeni - FSEDAP

Rezultate licență și masterat români de pretutindeni - FSE




Adresa de e-mail unde se vor trimite actele:


admitere.ucb@gmail.com


Locuri pentru romanii de pretutindeni sesiunea septembrie 2020

Acte necesare înscrierii la sesiunea de admitere septembrie 2020 pentru studii universitare de licență și master

FI - calendar admitere septembrie
FSEDAP - calendar admitere septembrie
FSE - calendar admitere septembrie

Fișă inscriere septembrie 2020 Licență FI
Fișă inscriere septembrie 2020 Licență FSEDAP
Fișă inscriere septembrie 2020 Licență FSE
Fișă inscriere septembrie 2020 Masterat FI
Fișă inscriere septembrie 2020 Masterat FSEDAP
Fișă inscriere septembrie 2020 Masterat FSE

Anexa 2 Cerere de înscriere 2020-2021
Anexa 3 apartenență
Anexa 4 confirmare loc
ANEXA 6-acord date cu caracter personal
DECLARAȚIE ca nu deține domiciliul în România
Declarație finanțare licență 2020
Declarație finanțare masterat 2020

 

25-07-2020

Rezultate Licență - Români de pretutindeni - FSEDAP

Rezultate Licență - Români de pretutindeni - FSE

Rezultate Masterat - Români de pretutindeni - FI


23-07-2020

Rezultate Licență - Români de pretutindeni - FI

Rezultate Masterat - Români de pretutindeni - FSEDAP

Rezultate Masterat - Români de pretutindeni - FSE

20-07-2020

Rezultate Masterat - Români de pretutindeni - FI


Recunoaşterea studiilor cetăţenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European și din Confederaţia Elveţiană pentru înscrierea la studii universitare de licenţă: http://www.cnred.edu.ro/



Regulament de organizare și desfășurare a admiterii la studiile universitare de licență și masterat pentru anul universitar 2020-2021

 

Admitere cetățeni state terțe



Ordin Nr 3473/2017 - străini state terțe

OMEC nr. 4151 din 24.04.2020 de modificare a Ordinului nr. 3473 din 2017

Cerere scrisoare de acceptare

Anexa 5 listă diplome


Admitere români de pretutindeni

 

Ordin Nr. 3900/2017 - români de pretutindeni

Metodologia de admitere - români de pretutindeni

Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni



LOCURI ROMÂNI DE PRETUTINDENI 2020

 

Calendarul admiterii:

- Calendar admitere licență 2020 - Facultatea de Inginerie

- Calendar admitere masterat 2020 - Facultatea de Inginerie

- Calendar admitere licență 2020 - Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică

- Calendar admitere masterat 2020 - Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică

- Calendar admitere licență 2020 - Facultatea de Științe Economice

- Calendar admitere masterat 2020 - Facultatea de Științe Economice

- Calendar admitere licență și masterat 2020 - Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale

 

ATENȚIE! PENTRU ADMITEREA LA MASTERAT TREBUIE SUSȚINUTĂ O PROBĂ DE CONCURS ELIMINATORIE, DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Probe de concurs (unde este cazul):

Facultatea de Inginerie
Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică
Facultatea de Știinte Economice


Anunț Admitere 2020:

LICENȚĂ- anunț admitere 2020, candidați Republica MOLDOVA

LICENȚĂ- anunț admitere 2020, candidați Republica SERBIA

MASTERAT- anunț admitere 2020, Români de pretutindeni


Documente necesare înscrierii:

Anexa 2 Cerere de înscriere 2020-2021

Anexa 3 apartenență

Anexa 4 confirmare loc

ANEXA 6-acord date cu caracter personal

DECLARAȚIE ca nu deține domiciliul în România

Declarație finanțare licență 2020

Declarație finanțare masterat 2020

Fișă înscriere 2020 Licență FI

Fișă înscriere 2020 Licență FSEDAP

Fișă înscriere 2020 Licență FSE

Fișă înscriere 2020 Licență FSMC

Fișă înscriere 2020 Masterat FI

Fișă înscriere 2020 Masterat FSEDAP

Fișă înscriere 2020 Masterat FSE

Fișă înscriere 2020 Masterat FSMC